Nieuws

Hoogst persoonlijk

Artsen, verpleegkundig specialisten en psychologen ‘op het juiste spoor’!

27 november 2018

Dinsdag 13 november vond het halfjaarlijkse symposium van onze SO’s en psychologen plaats. Met als thema ‘Op het juiste spoor’ brachten zij de dag door op een bijzondere, authentieke locatie; het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar verschillende in- en externe sprekers een interessant (geaccrediteerd) programma verzorgden. Tijdens het gezamenlijke ochtendprogramma werd er gesproken over probleemoplossend gedrag en de multidisciplinaire aanpak van depressie. Ook was er ruimte voor een interactieve discussie over hoe de richtlijn probleemgedrag te implementeren. In de middag hadden de SO’s het onder andere over de visie op de verpleegkundig specialist en de Wet zorg en dwang. De psychologen behandelden onder andere de wisselwerking tussen het zorgteam en de psycholoog bij probleemgedrag. Een ‘pubquiz’ om de opgedane kennis te toetsen en een optreden van Marc Woods, mindhacker, vormden de gezamenlijke afsluiters.