Nieuws

Hoogst persoonlijk

SO Novicare deelt expertise op wereldcongres hersenletsel

30 april 2019
SO novicare deelt expertise tijdens hersenletselcongres

fotobijschrift: De leden van de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’, v.l.n.r. Willemijn van Erp, Jan Lavrijsen, Conny Span, Berno van Overbeek en Roy Kohnen.

Van 13 tot 16 maart werd in Toronto (Canada) het 13e wereldcongres over hersenletsel gehouden. Conny Span, specialist ouderengeneeskunde en promovendus bij Novicare, hield hier samen met de leden van haar onderzoeksgroep van het Radboud UMC een interactief mini-symposium van 1,5 uur.

Voor een gemêleerd gezelschap van onder andere neurochirurgen, neurologen, SO’s, verpleegkundigen en cliënten vertelden ze hoe de langetermijnzorg voor cliënten met bewustzijnsstoornissen in Nederland uitgevoerd wordt en wat de invloed hiervan is op de wetenschap en andersom.

De groepsleden kregen deze unieke kans omdat zij voorloper zijn wat de zorg voor deze doelgroep betreft. In andere landen spreekt men bij een termijn van 12 maanden al over langetermijnzorg, waarna cliënten vaak uit beeld raken, terwijl het in de setting waarin de onderzoeksgroep haar werk verricht over decennia kan gaan. Zij hebben daarmee niet alleen inhoudelijk veel kennis te delen, maar hebben ook de juiste randvoorwaarden om goed onderzoek naar deze cliënten te doen. Net als de andere groepsleden heeft Conny ook haar eigen onderzoek met de aanwezigen besproken. Ze onderzoekt de behandelbesluiten bij cliënten die niet meer bij bewustzijn komen, in het bijzonder de rol van de familie daarbij.

Naast het delen van kennis heeft de onderzoeksgroep ook input opgehaald: door middel van stellingen en vragen konden de aanwezigen via hun telefoon laten weten hoe ze de zorg in de toekomst zouden willen zien en waar op onderzoeksgebied nog behoefte aan is. De groep is met veel relevante input en positieve reacties uit allerlei landen weer huiswaarts gekeerd en kijkt terug op een bijzondere ervaring.