Nieuws

Hoogst persoonlijk

Gastcollege Novicare bij opleiding tot SO

10 mei 2019
In elkaar draaiende radartjes

Novicare-directeuren Hettie Suurd en Jet Wiechers verzorgen dit jaar gastcolleges bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, voor de keuzemodule Leiderschap en Organisatie. Aios krijgen hiermee handvatten aangeboden om te kunnen adviseren aan en meedenken met het management van een zorginstelling, een van de andere aspecten van de rol van SO naast de medische behandeling. De colleges vinden zowel in het voorjaar als in het najaar plaats, op uitnodiging van SOON, Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland.

Hettie gaat in workshop-vorm aan de slag met het onderwerp ‘leidinggeven aan professionals’. Hierin legt ze uit hoe je het gedrag van professionals kunt beïnvloeden met aandacht voor begrippen als inspireren, strategie en klantgerichtheid. Jets thema is ‘adviseren in de zorg’. Ze geeft tips hoe je als professional advies kan geven aan het management. Hier zegt zij over: “Voor kwaliteit in de ouderenzorg is het heel belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde goed gehoord worden door managers. Binnen Novicare geven we onze SO’s daarom scholingen als ‘adviseur in één dag’. Heel leuk om deze kennis en ervaring ook met aankomende SO’s te delen!”