Nieuws

Hoogst persoonlijk

Consultatie palliatieve zorg via ECD

29 augustus 2019

Om makkelijker gebruik te kunnen maken van elkaars expertise, kunnen onze medische behandelaren voortaan via een interne verwijzing in ons ECD, Nova, eenvoudig een collega consulteren over palliatieve zorg. Bij deze SO’s, die zich sinds kort verenigd hebben in een intern consultatieteam, kunnen al onze behandelaren dagelijks terecht met vragen of om even te sparren.