Mooie resultaten in de eerste fase van de regionale VG-poli

Wat is er veel bereikt het afgelopen jaar! Hoe we de regionale VG-poli, die Reinaerde en Novicare ruim een jaar geleden zijn gestart, kunnen en mogen organiseren is duidelijk geworden in de eerste fase van het project. Ons doel is al zoveel dichterbij: ervoor zorgen dat ondanks het nijpend tekort aan artsen VG mensen met een verstandelijke beperking laagdrempelig toegang blijven houden tot specifieke geneeskundige zorg.