Waarom kiezen voor Novicare

Hoogst persoonlijk

Behandeling is onze ‘core business’. Dat betekent dat onze grootste kracht bij jullie als behandelaren ligt. Je professionele kwaliteit en ontwikkeling staan bij ons dus hoog in het vaandel. Wij investeren veel in de ondersteuning van je werk door middel van technologie, kennis en lean werken.

Om nu én in de toekomst onderscheidende kwaliteit in behandeling te leveren is visie nodig en een flexibele aanpak. Om behandelaren daarvoor toe te rusten bieden wij veel flexibiliteit en een uitgebreid pakket aan mogelijkheden:

Je persoonlijke ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. Daarbij kijken we niet alleen naar jou als behandelaar maar ook naar wie jij verder bent, zodat je baan optimaal bij je leven past. De flexibiliteit die we kunnen bieden door ‘het nieuwe werken’ helpt ons daarbij.

Novicare levert multidisciplinaire specialistische zorg. We doen dat met passie en aandacht en geven daarmee kleur aan het leven van cliënten met een complexe chronische zorgbehoefte

Bij Novicare bepaal je zoveel mogelijk je eigen werktijden en waar je werkt: thuis, op kantoor of bij de zorgorganisatie. Als medewerker heb je dan ook minimaal een laptop, een mobiele telefoon en ergonomische hulpmiddelen om je werkplek in te richten.

Wij geloven dat de behandelaar van de toekomst het verschil kan maken met een brede persoonlijke ontwikkeling. Wij werken daarom alleen met mensen die naast vakinhoud beschikken over competenties op het gebied van communicatie, samenwerken en professionaliteit, of zich hierin willen ontwikkelen.

Onze medewerkers ervaren veel vrijheid in hun werk. De inhoud van je werk bepaal je namelijk zelf, waarbij we zoveel mogelijk evidence based en protocollair werken. Onze behandelaren ontwikkelen zelf protocollen en hebben als behandelteam vanuit hun kennis en ervaring invloed op de afspraken die wij maken met de zorgorganisaties.

Bij Novicare sta je er niet alleen voor. Je kunt terugvallen op een groot intern netwerk van expertise en ondersteuning. Medewerkers met verschillende specialisaties ondersteunen hun collega’s op het gebied van bijvoorbeeld BOPZ, zorgconcepten, de eerste lijn en bij klachten.

Als medewerker krijg je jaarlijks je eigen scholingsbudget en wij organiseren eigen, geaccrediteerde symposia en intervisies. Een kaderopleiding is bespreekbaar. Op dit moment breiden wij onze interne ontwikkelingsmogelijkheden verder uit: alle behandelaren krijgen de mogelijkheid zich naar keuze verder te ontwikkelen in de profielen vakinhoud, organisatie en beleid of cliëntgerichtheid en samenwerking. Daarbij kun je denken aan het geven van scholing of training aan zorgteams, managementvaardigheden, het geven van advies aan zorginstellingen of bijvoorbeeld protocolontwikkeling.

Novicare heeft 2 GZ-opleidingsplaatsen, een stageplek voor de extramurale stage van de opleiding tot SO en opleidingsplaatsen voor alle functies behoudens het intramurale deel van de opleiding tot SO. Naast opleiding vinden we het belangrijk dat medewerkers bijdragen aan de ontwikkeling van hun vak. Verschillende van onze behandelaren zijn universitair docent of hebben een kaderspecialisatie van de specialisten ouderengeneeskunde. Naast opleiding hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. We hebben 2 promovendi in dienst en verschillende behandelaren die zich naast hun cliëntwerk bezighouden met onderzoek.

Een goede start!

Als je bij ons komt werken, vangen we je goed op. Als je eerder in dienst bent geweest bij een zorgorganisatie dan is werken bij Novicare anders dan je gewend bent. Dat komt onder andere doordat je bij ons meestal bij verschillende zorgorganisaties behandelaar bent en we gebruik maken van ‘het nieuwe werken’. Novicare heeft daarom een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Daarbij hoort onder andere dat je de eerste periode een persoonlijke ‘buddy’ toegewezen krijgt: een collega van je vakgroep die je wegwijs maakt en waar je terecht kunt als je vragen hebt. Verder heb je de eerste periode naast je cliëntwerkzaamheden een uitgebreid programma waarin je onder andere uitleg krijgt over ons concept, ingewerkt wordt in het ECD en meeloopt met collega’s.