Contact

Hoogst persoonlijk

Contact:

Voor vragen en behandeling door Novicare kunt u contact opnemen met ons servicebureau:
T 0499 801 975
F 0499 801 976

Het servicebureau is ook het contactpunt voor verwijzers.
Verwijzingen kunnen verstuurd worden via fax of Zorgmail transfer: novicare@zorgmail.nl

Cliëntenraad

De cliënten van Novicare worden vertegenwoordigd door de leden van de cliëntenraad. Over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn, overleggen zij met de directie.

De cliëntenraad van Novicare is bedoeld voor cliënten die gebruik (willen maken) van behandeling thuis/eerstelijnsbehandeling. Novicare werkt ook samen met verschillende zorgorganisaties voor wie zij de behandeling uitvoert; zij hebben hun eigen cliëntenraad.

Bent u cliënt of familielid en heeft u vragen of suggesties voor de cliëntenraad, neem dan per mail contact op met voorzitter Eddy Odijk via clientenraad@novicare.nl. Wij zijn ook nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om lid te worden van de cliëntenraad. Bij interesse of als u hier wat meer over wilt weten horen wij graag van u!

Niet tevreden?

Onze medewerkers hechten veel waarde aan uw behandeling. Dat neemt niet weg dat u ergens ontevreden over kunt zijn. Wij hopen dat u dit met uw behandelaar bespreekt. Dit zien wij als een kans om te verbeteren.

U kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Als u dat wilt, helpt zij u verder in de behandeling van uw klacht. U kunt contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via de telefoon of een brief. Wat u zelf het prettigst vindt:

Telefoon: 0499-801 970
Brief (indien gewenst kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier)
Novicare
T.a.v. klachtenfunctionaris
Europaplein 1, Gebouw 21, 2e etage
5684 ZC Best

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid behandeld zijn, dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

In onze klachtenregeling kunt u precies lezen hoe de behandeling van uw klacht verloopt wanneer u deze indient bij onze klachtenfunctionaris.

<