Waarom zou u voor ons kiezen?

Hoogst persoonlijk

Het gaat om u

Wij vinden het belangrijk dat u meebeslist over uw behandeling. We beginnen dan ook altijd met het bespreken van uw wensen en mogelijkheden. Daarna stellen wij een plan op, waarin we samen met u behandeldoelen stellen. Tijdens uw behandeling wordt dit plan geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Inzet gespecialiseerde arts in ouderengeneeskunde

Uw huisarts of specialist kan ondersteuning vragen van een specialist ouderengeneeskunde (SO). Deze is specialist in de complexe aandoeningen die vaak tegelijk voorkomen bij oudere mensen. Het inschakelen van de SO zorgt ervoor dat dingen die normaal gesproken in het ziekenhuis onderzocht moeten worden, thuis gedaan kunnen worden.

Novicare levert multidisciplinaire specialistische zorg. We doen dat met passie en aandacht en geven daarmee kleur aan het leven van cliënten met complexe chronische zorgbehoefte.

Herkennen van ‘rode vlaggen’ en ondersteunen mantelzorger

Onze behandelaren hebben veel ervaring met complexe problemen bij cliënten. Hierdoor zijn ze in staat om zogeheten ‘rode vlaggen’ (complicaties of tekenen van achteruitgang) te herkennen en daar actie in te ondernemen. Daarnaast kunnen zij ook uw mantelzorgers adviseren en bewaken zij of deze niet te zwaar belast zijn.

Samenwerken met uw huisarts en de thuiszorg

Wij kunnen nauw samenwerken met uw huisarts en de thuiszorg om uw zorg en behandeling op elkaar af te stemmen. Zo vormen we samen een sterk team. We voorkomen bovendien dat we dingen dubbel doen, of langs elkaar heen werken. Als er meerdere behandelaren van Novicare bij u ingezet zijn, evalueren zij periodiek met elkaar. Zij overleggen dan of de behandeling voldoende resultaat oplevert en of er nog dingen aangepast moeten worden. Zij sturen hiervan een gezamenlijk verslag naar uw verwijzer.

We vertalen uw zorgvraag op een persoonlijke manier naar behandelplannen op maat. We geloven dat samenwerken leidt tot effectievere en betere zorg.