Wie zijn wij?

Hoogst persoonlijk

Als u thuis woont met een chronische aandoening kan dat erg pittig zijn. Er worden veel mensen betrokken en soms zijn er periodes dat dingen moeizaam gaan. Novicare kan u op dat moment met de juiste behandeling ondersteunen zodat u thuis weer op de beste manier verder kunt. Dit doen wij door u thuis de gespecialiseerde behandeling te bieden die u ook in het verpleeghuis zou kunnen krijgen.

Wij zijn dan ook gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld dementie, COPD en parkinson. Wij behandelen u overal, of u nu thuis woont of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wij kunnen u ook helpen als u thuis gaat revalideren of moet herstellen na een operatie. U hoeft hiervoor niet naar ons toe te komen, wij behandelen aan huis.

Er werken bij ons gespecialiseerde artsen in ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die een extra opleiding gevolgd heeft voor
de zorg voor ouderen die een complexe hulpvraag hebben. Deze arts heeft zich hierin gespecialiseerd. Voorheen werd deze specialist ook wel verpleeghuisarts genoemd. De specialist ouderengeneeskunde onderscheidt zich van andere artsen doordat hij niet alleen naar de ziekte kijkt, maar naar het totale leven van de cliënt. De arts gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en de vitaliteit waarover deze beschikt. In de behandeling schenkt hij naast het lichamelijk functioneren ook aandacht aan het maatschappelijk, dagelijks en psychisch functioneren.

De verpleegkundig specialist (VS) heeft geleerd om zowel met een medische als een verpleegkundige bril naar de lichamelijke en geestelijke klachten van een cliënt te kijken. Veelal heeft de VS een jarenlange ervaring als verpleegkundige in de directe zorg voor cliënten. Daarnaast is de VS als zelfstandig beroepsbeoefenaar ook wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen. Waar dat nodig is, vaak bij complexere problemen, overlegt de VS met de specialist ouderengeneeskunde.

Tijdens zijn studie heeft de VS geleerd om de medische en verpleegkundige bril afwisselend op te zetten, om te zorgen voor een goede complete zorg voor de cliënt. Bij Novicare ligt het accent van het vak van VS op de medische bril.

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen en behandelt mensen die daar in het dagelijkse leven bij belemmerd worden. De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk, met als doel u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te helpen. Door middel van adviezen en oefeningen helpt hij u weer beter te kunnen bewegen.

Logopedisten behandelen, begeleiden en adviseren bij taal-, spraak-, en stemproblemen. Als communicatie met uw omgeving door uw ziekte moeizaam gaat, kan een logopedist met u trainen of adviezen geven hoe u hier op de beste manier mee om kunt gaan.

Ook als eten en drinken niet goed gaat door slikproblemen kan de logopediste u hierin ondersteunen. Dit zal zij vaak samen doen met de diëtiste. Hierbij vormen natuurlijk uw eet- en drinkgewoonten de basis voor de behandeling.

Bij zowel ziekte als gezondheid is de diëtist dé specialist op het gebied van voeding. De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, de spijsvertering en de functie van voedingsstoffen in het lichaam. Daarnaast beschikt de diëtist over medische kennis. Daardoor is ze in staat om voorlichting en advies te geven over de invloed van voeding op de gezondheid.

Onze ergotherapeuten helpen mensen met problemen in hun dagelijks functioneren weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hier gaan om opstaan of aankleden, maar ook huishoudelijk werk, of hobby´s. De behandeling is gericht op het kunnen blijven uitvoeren van de alledaagse handelingen, soms op een aangepaste manier.

De (GZ-)psycholoog van Novicare is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een chronische aandoening. Door de confrontatie met blijvende gezondheidsklachten wordt iemands leven op zijn kop gezet. In één klap verandert het toekomstperspectief en vallen allerlei vanzelfsprekendheden weg. Veranderingen treden op in functionele mogelijkheden, in zelfstandigheid, in gedrag, persoonlijkheid en in contacten met anderen. Dit alles heeft invloed op stemming en gevoelens. Niet alleen degene met een chronische aandoening wordt getroffen, maar ook de mensen in zijn/haar omgeving. De psycholoog kan u en uw omgeving helpen om met deze veranderingen om te gaan.


margriet-happel

Goede behandeling door de kracht van het team
“Doordat wij nauw samenwerken in ons behandelteam, draagt elke behandelaar zijn eigen inzicht en specialisatie bij. Daardoor ben je samen sterker. Zo ziet de fysiotherapeut zijn of haar cliënten regelmatiger dan andere behandelaren. Dat geeft de kans om voor het hele team behoeften te signaleren en bij te sturen als dat nodig is. De wensen van de cliënt of diens vertegenwoordiger zijn leidend. Op basis daarvan stemmen wij als team de behandeling af. Die inspraak van de cliënt, dat is belangrijk voor mij.”

Margriet Happel
Geriatriefysiotherapeut