Waarom zou u voor ons kiezen?

Hoogst persoonlijk

Behandeling is onze ‘core business’. Dat betekent dat wij veel investeren in de ontwikkeling van onze behandelaren en in de ondersteuning van hun werk door middel van technologie, kennis en lean werken. Daardoor kunnen wij uw organisatie helpen om de behandeling op een nieuwe, onderscheidende manier te organiseren:

Onze behandelaren zijn gewend aan maximale samenwerking met zorgteams. Wij zetten onze expertise in op het sterker maken van het professionele en niet-professionele netwerk rondom de cliënt. Dat doen we zodat de behandelzorg zo dicht mogelijk bij de cliënt gegeven kan worden, door degenen die cliënt het beste kennen. Het streven is daarmee op termijn de behandelinzet te verlagen.

De behandelaren vormen een vast multidisciplinair team in uw instelling, zonder dat u de zorgen heeft van een eigen behandeldienst. Zo zorgen wij voor directe vervanging bij ziekte, (bij)scholing en ontwikkelingsmogelijkheden voor behandelaren en de 24-uurswaarneming van de arts.

Wij maken duidelijke, meetbare afspraken met u. Maandelijks hebt u inzicht in onze urenbesteding. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat de financiële gevolgen van een te lage inschatting van de te leveren behandeling voor rekening van Novicare zijn, op basis van onderlinge afspraken.

Wij hebben veel kennis in huis over zowel de inhoud van de behandeling als de wet- en regelgeving. Of u nu advies nodig heeft over verschillende zorgconcepten en hun financiering, de samenwerking tussen een SO en een verpleegkundig specialist of het verkrijgen van een BOPZ-erkenning; wij zijn graag uw expert.

Novicare werkt als organisatie continue aan kwaliteitsverbetering. Wij investeren in scholing en ontwikkeling van behandelaren en ondersteunen dat zij efficiënt (lean) werken. Daarnaast ontwikkelen wij continue op het gebied van technologie en kennisdeling.