Praktische informatie

Hoogst persoonlijk
Wilt u meer weten over uw behandeling bij Novicare of de kwaliteit van zorg die wij nastreven? U kunt u hier praktische informatie vinden zoals de wachttijden, kosten en vergoedingen, cliëntenraad en ons kwaliteitsplan.

 

Praktische informatie

Wachttijden

Normaal gesproken zijn er bij ons geen wachttijden voor het doen van een intake en het starten van een behandeling. De behandelaar neemt in principe binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien mogelijk wordt er binnen een week een eerste afspraak gepland. Welk ziektebeeld of welke zorgverzekeraar u heeft maakt hierin geen verschil. In uitzonderlijke gevallen hebben wij wel een wachttijd in een bepaalde regio of voor een bepaalde behandelaar.

Eerste afspraak

Tijdens een eerste afspraak wordt nagegaan wat uw vraag is. Ook verzamelen wij informatie over alle factoren die mogelijk een rol spelen bij het veroorzaken of oplossen van uw probleem. Soms vragen wij u een vragenlijst in te vullen om uw situatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Als het nodig is vragen wij, met uw toestemming, informatie op bij uw verwijzend huisarts/specialist of een eerdere behandelaar. Uw behandelaar bekijkt met u wat uw klachten zijn, hoe ernstig en complex ze zijn en hoe ze zich tot nu toe ontwikkeld hebben. Met die informatie wordt duidelijk welke behandeling het beste bij u past en of u vanuit uw verzekering de behandeling vergoed kunt krijgen. In het eerste gesprek bespreken we dit met u, zodat voor u duidelijk is hoe lang de behandeling duurt en wat de kosten zijn.

 

Verwijzing

Voor de vergoeding van de behandeling hebben we meestal een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Soms hebben we deze verwijzing al ontvangen voordat uw behandeling start. Als dat niet zo is, dan is het de bedoeling dat u deze bij uw eerste afspraak aan de behandelaar geeft. Als u aan huis behandeld wordt is het belangrijk dat dit op de verwijzing vermeld staat.

 

Afzeggen afspraak

Uw behandelaar houdt tijd voor u vrij in zijn agenda. Als u echt niet kunt, dan dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, zodat uw behandelaar nog de mogelijkheid heeft een andere afspraak te maken. U kunt zich via de telefoon bij uw behandelaar afmelden. Spreek eventueel een bericht op de voicemail in. U kunt zich ook via het servicebureau afmelden (tel: 0499 801 975). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd moet u een deel van de kosten betalen.

 

Afronden behandeling

Als wij in overleg met u de behandeling afronden, informeren wij de verwijzend huisarts/specialist hierover. Ook wordt de zorgverzekeraar hierover geïnformeerd. Daarna bewaren wij uw dossier zo lang als in de wet vastgelegd is dat dit bewaard moet blijven.

Afspraken worden altijd door de behandelaar met u afgestemd en vinden in principe plaats op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Het servicebureau van Novicare is voor vragen bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via het telefoonnummer: 0499 801 975.

Als u een Wlz-indicatie heeft wordt behandeling door een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of verpleegkundig specialist betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Wanneer u geen Wlz-indicatie heeft wordt behandeling door een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of verpleegkundig specialist betaald uit de basisverzekering binnen de zorgverzekeringswet.

 

Psychologische behandeling en de behandeling door paramedici wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Logopedie en psychologie worden volledig vergoed, voor ergotherapie worden de eerste 10 behandelingen vergoed en voor diëtetiek is er een aanspraak vanuit de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Fysiotherapie wordt bij een chronische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling, tenzij u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie waaruit dit vergoed kan worden.

 

U heeft voor de vergoeding van behandeling wel een verwijzing nodig van uw huisarts.

 

Voor alle behandeling (behalve die van de specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialist indien u een Wlz-indicatie heeft) geldt een wettelijk vastgesteld eigen risico van maximaal € 385,- in 2020, tenzij u deze vrijwillig heeft verhoogd. Dit is het bedrag dat uw verzekeraar vraagt voor alle zorgkosten die u maakt, en moet u dus altijd zelf betalen. De zorgkosten boven dit bedrag worden door uw verzekeraar vergoed.

 

Novicare heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Als wij met uw verzekeraar een contract hebben, declareren we uw behandeling daar rechtstreeks. Als dat niet zo is, krijgt u een factuur die u zelf kunt declareren.
De kosten van een behandeling zijn verschillend per zorgverzekeraar. Ook is het mogelijk dat uw behandelaar een specialisatie heeft waarvoor een ander tarief geldt.

 

 

Heeft u een Wlz- indicatie? Vanaf de datum dat uw Wlz-indicatie ingaat betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Ook als u op dat moment (nog) geen zorg ontvangt maar bijvoorbeeld op een wachtlijst staat, is een eigen bijdrage van toepassing. Deze is €23,40 per maand (prijspijl 2019) als u minder dan 20 uur per maand zorg ontvangt. Wanneer u meer dan 20 uur per maand zorg ontvangt door middel van een VPT, MPT, PGB of, in een zorginstelling, door middel van een ZZP, dan wordt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage berekend.

 

Meer informatie over de eigen bijdrage in de Wlz vindt u op:

https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Kwaliteit

Cliëntenraad

De cliënten van Novicare worden vertegenwoordigd door de leden van de cliëntenraad. Over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn, overleggen zij met de directie.

 

De cliëntenraad van Novicare is bedoeld voor cliënten die gebruik (willen maken) van behandeling thuis/eerstelijnsbehandeling. Novicare werkt ook samen met verschillende zorgorganisaties voor wie zij de behandeling uitvoert; zij hebben hun eigen cliëntenraad.

 

Bent u cliënt of familielid en heeft u vragen of suggesties voor de cliëntenraad, neem dan per e-mail contact op met voorzitter Eddy Odijk via clientenraad@novicare.nl. Wij zijn ook nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om lid te worden van de cliëntenraad. Bij interesse of als u hier wat meer over wilt weten horen wij graag van u!

Novicare meet structureel de cliëntervaringen van behandeling door de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten en fysiotherapeuten onder cliënten die thuis wonen. Deze meting wordt uitgevoerd door een extern bureau. Significante resultaten plaatsen wij op onze website.
De kwaliteit van behandeling die wij in instellingen leveren meten wij door het uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.

U heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner om u te helpen met het kiezen van een passend pakket en een zorgaanbieder. Uw eigen zorgkantoor biedt deze ondersteuning gratis aan of heeft daar afspraken over gemaakt met partijen die u hierbij kunnen helpen. U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgkantoor.

Als voorbeeld ziet u hier de informatie zoals Menzis die aanbiedt: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

Uw behandelaar heeft beroepsgeheim. Alle informatie over u behandelen wij vertrouwelijk. Het geven van informatie aan anderen doen wij alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

 

Bij een aantal disciplines vraagt de verzekeraar om enkele algemene gegevens met betrekking tot uw diagnose en behandeltraject. Op het toestemmingsformulier vragen wij u of u het goed vindt dat wij deze informatie over u doorgeven. Als u dat niet wilt, dan kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen.

 

Wanneer u bij ons in behandeling komt, houdt de behandelaar hiervan een dossier bij. Als u meerdere behandelaren van Novicare heeft dan werken we gezamenlijk in uw dossier. U mag altijd in dit dossier kijken en om een afschrift vragen

In een kwaliteitsplan hebben we uitgelegd hoe onze dienstverlening aansluit bij de eisen uit het kwaliteitskader zorg thuis. U kunt dit kwaliteitsplan hier bekijken: Kwaliteitsplan ‘Implementatie thema’s kwaliteitskader zorg thuis’

Hier vindt u meer informatie omtrent het kwaliteitsstatuut, ROM en de BIG-registratie van onze psychologen.