Nieuws

11 november 2021

Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg

Expertgroep medisch-generalistische zorgWat een mooi initiatief van onze specialist ouderengeneeskunde Nancy Lenaerts. Als lid van de expertgroep medisch-generalistische zorg (MGZ) ging zij samen met de andere leden in gesprek met de Directeur Generaal Langdurige Zorg over onze missie: alle ouderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten als het nodig is toegang hebben tot specialistische behandelzorg. De expertgroep, bestaande uit twee huisartsen, twee specialisten ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten en een wetenschapper, deed acht aanbevelingen (onder andere over taakherschikking en aanrijtijden voor spoedzorg) om de medisch-generalistische zorg toekomstbestendig te maken:

 

  1. Iedere patiënt met een Wlz-indicatie krijgt recht op een arts.
  2. Huisartsen beschouwen patiënten met een Wlz-indicatie als een doelgroep waarvoor het basisaanbod aan medische zorg wordt geleverd.
  3. Boven op het basisaanbod van de huisarts is specialistische expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) beschikbaar voor alle Nederlanders.
  4. SO’s, artsen VG en huisartsen zijn niet geboden aan één plek voor het verlenen van zorg.
  5. Stimuleer regionale verantwoordelijkheid voor het organiseren van de beschikbaarheid van de huisarts, SO en arts VG.
  6. Wees transparant over de invulling van medische zorg.
  7. Onderbouw aanrijtijden en bereikbaarheid van de zorg in de Avond- Nacht- en Weekenduren.
  8. Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking.

 

De toelichting op deze aanbevelingen lezen? Dat kan via de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief