Van advies tot volledig ontzorgen

Novicare kan zorgorganisaties een breed scala aan dienstverlening bieden. Van volledige invulling van de functie behandeling tot consultdagen op locatie door specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Van het scholen van zorgteams tot het begeleiden van visie-ontwikkeling voor behandeldiensten.

 

Wij streven naar langdurige samenwerkingsverbanden waarbij we ondersteunend werken aan de zorgteams en de visie van de zorgorganisatie. Ongeveer 85% van onze dienstverlening vindt plaats binnen een langdurige samenwerking. Bij meerdere zorgorganisaties werken we al meer dan 10 jaar. Onze dienstverlening is transparant en we hechten veel waarde aan een goede ICT-ondersteuning van onze behandelaren.

 

We geven hieronder graag een beeld van de mogelijkheden, maar neem bij interesse vrijblijvend contact met ons op. Wij maken namelijk altijd een voorstel op maat dat past bij de behoefte van uw organisatie. Als dat wenselijk is, doen we dat vanuit een inventarisatiescan van uw behandeldienst.

 

Aanbod Novicare voor woonzorginstellingen

 

 

Toelichting bij 1 – 2 – 3 – 4:

Consultatie – Advies – Scholing

Novicare denkt graag met u mee over het (door)ontwikkelen van uw behandeldienst. Wij kunnen heel gericht behandelexpertise aanvullen, bijvoorbeeld via periodieke consultdagen op locatie door een arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) of specialist ouderengeneeskunde. Ook zijn wij heel ervaren in het doen van scans van behandeldiensten om een gericht verbeterplan op te stellen. We hebben een breed pakket aan expertise in huis om u te ondersteunen, waaronder:

 • Consultatie SO, arts VG, GZ-psycholoog
 • Quick scan behandeldienst + ontwikkelplan
 • Verbetertrajecten door behandelaren/(project-)managers
 • Begeleiden van visie-ontwikkeling voor behandeldiensten/vakgroepen
 • Scholing voor zorgteams (zoals Wzd, probleemgedrag, tillen & transfers)
 • Scholing voor behandelaren (PDL, sensorische informatieverwerking, lean werken)
 • Coaching en intervisiebegeleiding

 

Voorbeeld van begeleiding ontwikkeling visie op probleemgedrag

Specialistische behandeling in de extramurale zorg

Is de huisarts bij uw cliënten betrokken als hoofdbehandelaar en zoekt u aanvullende specialistische behandeling voor oudere of verstandelijk gehandicapte cliënten met een Wlz-indicatie? Novicare kan de specifieke geneeskundige behandeling verzorgen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Dit doen we door middel van:

 • Consulten door specialist ouderengeneeskunde/arts verstandelijk gehandicapten en/of psycholoog en paramedici
 • Abonnement voor bereikbaarheid en expertise

In overleg met uw organisatie en de huisarts komen onze behandelaren op vaste dagdelen op locatie.

 

Naast direct- en indirect cliëntgebonden zorg kunnen onze behandelaren op andere manieren bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Scholing of verbetertrajecten voor zorgteams
 • Participatie in kwaliteitscommissies
 • Protocolontwikkeling

 

Voorbeeld van een samenwerking tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Voorbeeld van een samenwerking tussen de huisarts en de arts verstandelijk gehandicapten

Ook als u wilt werken aan de toekomstbestendigheid van uw behandeldienst (op het gebied van formatie, kwaliteit en efficiëntie), kunnen wij u helpen. Vanuit een voorstel op maat gaan wij de samenwerking aan om samen met u en de specialisten binnen uw organisatie de behandelzorg de komende jaren naar een hoger plan te tillen. Onze ondersteuning en expertise bestaat op hoofdlijnen uit:

 • Invulling van een significant deel van de medische vakgroep
 • Management van de behandeldienst
 • Indien nodig: aanvulling psychologen en paramedici

Als u volledig ontzorgd wilt worden wat de functie behandeling betreft kan Novicare deze helemaal voor u invullen. Wij zorgen voor een multidisciplinair team dat ondersteunend werkt aan de visie van uw organisatie, zonder dat u de zorgen heeft van een eigen behandeldienst. Wij vullen de behandeling in conform de wettelijke kaders en beroepsnormen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook de invulling van de 24/7 waarneming van de arts, de participatie in kwaliteitscommissies en de organisatie van de farmacotherapeutische overleg. Voor de invulling van de 24/7 waarneming werken wij op verschillende plekken samen met hierin gespecialiseerde partijen.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden? Vanuit een oriënterend startgesprek maken wij graag een aanbod op maat. Neem gerust contact met ons op.

“Onze doelgroep wordt steeds complexer van aard. Wij en de huisartsen hebben daar steeds meer ondersteuning bij nodig. Daarin zijn we heel blij met de deskundigheid van de mensen van Novicare.”

 

ROEL JUTTEN

Bestuurder Gasthuis Sint Jan de Deo, Millingen aan de Rijn

 

Fotograaf: Eva Broekema voor jaarverslag HAN

Roel Jutten, bestuurder Gasthuis Sint Jan De Deo