Nieuws

03 februari 2019

Een bijzondere samenwerking

Groei kwaliteit van zorg en behandeling door samenwerking huisarts en SO

 

In de Ooijpolder ligt sinds 1904 in het dorp Millingen aan de Rijn Gasthuis Sint Jan de Deo. Sinds 2017 werken het Gasthuis, de huisartsen van Huisartsengroep Milbergen en Novicare hier volgens een nieuw concept met elkaar samen, waar zij als partijen veel vertrouwen in hebben.

 

Het kleinschalige Gasthuis staat in de omgeving bekend om de gemoedelijke sfeer. Het is een plaats waar ouderen naartoe kunnen gaan voor onder andere contact met anderen en (informatie over) zorg en ondersteuning. Het Gasthuis streeft ernaar dat bewoners uit de omgeving niet uit hun dorp en vertrouwde sociale omgeving hoeven te verhuizen.

 

Naast zorg- en dienstverlening voor intramurale somatische en psychogeriatrische cliënten is er in het Gasthuis sinds 2017 een kleinschalige woonvoorziening voor 24 bewoners met dementie op basis van verblijf met behandeling. Vanuit de visie van het Gasthuis blijven de huisartsen uit het dorp bij deze bewoners betrokken. Zij hebben de monodisciplinaire medische zorg (inclusief de spoedzorg) onder hun hoede. Voor complexe vragen of nader onderzoek kan de huisarts een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde (SO) van Novicare. De SO werkt in nauwe afstemming met de huisartsen en behandelt ook de problematiek met een multidisciplinair, complex of gedragsproblematiek karakter.

 

“De huisarts kijkt met een andere blik dan de SO”, zegt SO Salam Al-Nejar, “die combinatie is heel goed.” De huisarts pakt samen met de verzorging de algemene medische zaken in de eerste lijn op. De SO brengt met het multidisciplinaire behandelteam doelgroepgerichte expertise mee, waarbij veel aandacht is voor de kwaliteit op alle levensdomeinen en de samenhang daartussen. Zo doet ieder waar hij het beste in is. “Je ziet de kwaliteit van de zorg op deze manier echt omhoog gaan”, aldus Al-Nejar. “Wij brengen kennis over aan de zorg, zodat zij meer zelf kunnen signaleren en oplossen. We helpen om naast de dagelijkse ADL-zorg met een bredere blik te kijken: hoe loopt en zit en bewoner, geniet hij of zij nog, hoe is de daginvulling, enzovoort. De behandelaren kunnen zich daardoor juist richten op hun expertise en de zorg en de huisarts aanvullen.”

 

Roel Jutten, bestuurder van het Gasthuis, benoemt de verandering van de bewonersgroep de afgelopen jaren: “onze doelgroep wordt steeds complexer van aard. Wij en de huisartsen hebben daar steeds meer ondersteuning bij nodig. Daarin zijn we heel blij met de deskundigheid van de mensen van Novicare.”

 

“Vorige week hadden we een feestelijk moment”, vervolgt Jutten. “We hebben de samenwerkingsafspraken opnieuw vastgelegd tussen de huisartsen, Novicare en het Gasthuis. De afgelopen jaren waren nodig om deze manier van werken in te bedden en we hebben nu alle puntjes waar nog vragen over waren besproken en opgehelderd.” aldus Jutten. Al-Nejar licht toe: “de samenwerking is nauw en echt anders dan bij bijvoorbeeld consultvragen vanuit de huisarts naar de SO. Dat vraagt om een open blik en flexibiliteit, naar het gevestigde kader en naar elkaar.” Hoe je afstemt en hoe je elkaar informeert zijn hierin cruciaal. Het is belangrijk daar goede afspraken over te maken.

 

“Een compliment aan de huisartsen is hierin op z’n plaats”, zegt Jutten. “Zij hebben een bijzondere rol in de samenwerking. Wanneer hun cliënten bij ons komen wonen, blijven de huisartsen zich verantwoordelijk voelen en kiezen voor de samenwerkingsvorm met de SO. Maar omdat dit relatief nieuw is, komt daar best wel wat bij kijken in de afstemming en organisatie met elkaar. Dat is een keuze die nog lang niet vanzelfsprekend is in Nederland, maar er wel voor zorgt dat bewoners van Millingen aan de Rijn bijna altijd in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. En daar doen we het voor.”

 

Meer lezen over de samenwerking met huisartsen bij onze samenwerkingsparters? Ga dan het artikel Oplossingen voor tekort artsen en specialisten in langdurige zorg.

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief