Grensverleggend

Home Wie zijn wij?

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten als dat nodig is toegang hebben tot specialistische behandelzorg. Om dat te realiseren moet die zorg toekomstbestendig zijn. Daar dragen wij als Novicare aan bij. Door keuzes te maken. Door te gaan voor de best mogelijke zorg: het optimale, niet het maximale. Zodat we kleur geven aan het leven van cliënten. Dat is waar het om gaat.

 

Toegang tot specialistische behandelzorg. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Sterker nog: om dat nu en in de toekomst mogelijk te maken, moeten we grenzen verleggen. Want het aantal gespecialiseerde behandelaren kan het groeiende aantal cliënten niet bijhouden. Bij Novicare dragen we dagelijks bij aan het verleggen van de grenzen van de langdurige zorg.

 

Daarbij vinden we het niet alleen belangrijk dat we méér cliënten kunnen helpen. We willen ons werk ook met passie en plezier kunnen blijven doen. Want zorg heeft altijd een doel. Beter doen. Betekenis geven. Impact maken. Mensen raken. Wij gaan daarbij niet voor maximaal, maar voor optimaal. Op zoek naar de vraag achter de vraag. Regeltjes opzij schuiven en cliënten naar voren.

 

Vanuit dit gedachtegoed is Novicare in 2008 ontstaan. Inmiddels zijn wij een van Nederlands grootste behandeldiensten in de langdurige zorg. Wij willen zoveel mogelijk bereiken met de beschikbare handen, tijd en middelen, door de behandelzorg anders in te richten. Door behandelaren in hun kracht te zetten en onze kennis te delen. Voor meer kleur in het leven van onze cliënten, betekenisvolle ondersteuning van zorgorganisaties en werkgeluk voor onze medewerkers.

 

De toekomst

 

Over tien jaar is het aantal 80-plussers in Nederland met zo’n 50% gegroeid. Het aantal gespecialiseerde behandelaren neemt lang niet zo hard toe. Onze directeur Jet Wiechers: “In een doemscenario proberen we dat op te lossen door iedereen harder te laten werken, meer druk te zetten en toe te staan dat de zorg voor de cliënt verschraalt. Maar daar gaan wij niet voor”… Lees meer