Medezeggenschap

Beleid ontwikkel je niet alleen, want samen kom je verder. En bij wie kun je nu beter toetsen of een idee of koers passend is, dan bij degene waarvoor het bedoeld is? De directie is daarom regelmatig in gesprek met onze cliënten- en ondernemingsraad.

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt met de directie over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Zodat we de zorg nóg gerichter op de behoeften van cliënten kunnen afstemmen. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de cliënten van Novicare die gebruik maken van eerstelijns behandeling (behandeling aan huis). Dit mogen cliënten zijn, maar ook familieleden of anderen die betrokkenheid voelen. Onze cliëntenraad bestaat uit voorzitter Eddy Odijk, penningmeester Jet Cox en secretaris José van Heck.

 

Eddy Odijk is voorzitter van onze cliëntenraad en was voorheen als strateeg werkzaam in het bedrijfsleven. Hij maakte kennis met Novicare omdat zijn vrouw tijdelijk zorg heeft gehad van Novicare. “In mijn werk gaf ik leiding en sturing aan technische innovaties om tot zinvolle producten te komen. Bij Novicare herkende ik eenzelfde wil tot vernieuwing en verbetering, maar dan binnen het zorgsysteem dus voor de cliënt. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.” aldus Eddy Odijk.

Jet Cox, penningmeester cliëntenraad Novicare

Jet Cox is penningmeester van de cliëntenraad en is zelf cliënt van Novicare. Ze woont ondanks haar meervoudige, chronische fysieke beperkingen zelfstandig in Helmond en wil ook graag zelfstandig blijven. Ze krijgt hierbij hulp van onder andere een fysiotherapeut en ergotherapeut van Novicare. Jet Cox: “Ik vind dat je moet kunnen zeggen en vragen wat je wil. Open zijn is belangrijk. En ik wil er ook graag voor anderen kunnen zijn. Om mijn zegje voor mezelf en anderen te kunnen doen, ben ik lid geworden van de cliëntenraad.”

José van Heck, secretaris cliëntenraad NovicareJosé van Heck is secretaris van de cliëntenraad en tevens oud-collega van Novicare. José licht haar deelname aan de cliëntenraad toe: “In een steeds veranderende gezondheidszorg gaat mijn interesse altijd eerst naar het belang van de cliënt en zijn/haar omgeving. Vragen naar wat voor de cliënt belangrijk is, duidelijkheid en goede informatie geven over wat er wel en niet mogelijk is zorgt naar mijn idee voor het optimale resultaat. In de cliëntenraad lever ik hieraan graag mijn bijdrage.”

 

Bent u cliënt of familielid en heeft u vragen of suggesties voor de cliëntenraad? Dan kunt u per mail contact opnemen met voorzitter Eddy Odijk via clientenraad@novicare.nl.

 

Bent u cliënt bij Novicare en lijkt het u leuk om lid te worden van de cliëntenraad? Ook dan horen wij graag van u!

 

 

Gehoord worden

Voor ons eenmalige magazine interviewden wij cliënte Jet Cox en haar fysiotherapeut José van Heck. Over het zelfstandig wonen met meervoudige, chronische fysieke beperkingen en hoe hulp van een behandelaar hierbij kan helpen. Benieuwd naar hun verhaal? Je leest het in dit interview.

Ondernemingsraad

Bij Novicare is de medezeggenschap van onze medewerkers volgens wettelijke regels georganiseerd in de ondernemingsraad. De OR-leden hebben bij Novicare ieder hun eigen specialisatie binnen de raad, zoals ‘werving en behoud van medewerkers’ of ‘arbeidsvoorwaarden’. Zij worden door hun collega’s gekozen.