Specialistische behandeling

Wilt u de kwaliteit of toekomstbestendigheid van uw behandeldienst verder ontwikkelen? Of is er specialistische behandeling nodig naast de basis medische zorg? Novicare kan u helpen. Of de vraag al heel concreet is of nog verkend moet worden, maakt niet uit. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om uw organisatie verder te brengen.

 

Novicare behandelt cliënten in de thuissituatie en ondersteunt zorgorganisaties in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (woonzorginstellingen, zorgboerderijen, dagbestedingscentra) bij de invulling van de behandeling. Daar waar de nodige behandelexpertise ontbreekt of waar we samen met de behandelaren van de zorginstelling een team vormen. Ook op plekken waar de huisarts hoofdbehandelaar is, kunnen wij de specialistische behandelzorg invullen.

 

Voor bestaande behandeldiensten binnen zorginstellingen zijn we een adviserende kennispartner. Wij ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van behandeldiensten en kwaliteit van zorg. Doordat we al jaren op deze manier werken en meer dan 200 behandelaren in dienst hebben, hebben we veel ervaring en expertise in huis om organisaties en behandelaren goed te ondersteunen. Meer over Novicare.

 

Toekomstgerichte behandelzorg

Het is onze missie om specialistische behandelexpertise overal in Nederland toegankelijk en beschikbaar te maken. Want ongeacht waar cliënten wonen, het is belangrijk dat zij als het nodig is terecht kunnen bij een gespecialiseerde behandelaar. Om dat nu en straks mogelijk te maken moeten we grensverleggend werken. Meer over de visie van Novicare.