Onze behandelaren

Bij Novicare werken verschillende typen behandelaren. Afhankelijk van uw vraag of probleem kunt u met één of meerdere van hen te maken krijgen.

Bent u verwezen naar één van onze specialisten ouderengeneeskunde? Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van (oudere) mensen met chronische meervoudige aandoeningen. Vroeger noemden we dat een verpleeghuisarts, maar onze artsen zijn lang niet meer alleen in het verpleeghuis te vinden.

 

Wanneer de arts uw klachten met u bespreekt, kijkt hij ook naar andere aspecten van uw leven die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld uw woonomgeving, uw zelfstandigheid of de mensen die u bij staan. Hoe u beweegt en of u psychische klachten heeft. Soms kunnen we een ziekte niet meer genezen, maar wel samen kijken naar een betere kwaliteit van leven. De specialist doet dit in nauwe samenwerking met andere behandelaren, zoals de psycholoog en therapeuten.

Mensen met een verstandelijke beperking uiten hun gezondheidsproblemen anders. Zij hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of hebben een syndroom met daarbij specifieke medische problemen. Onze artsen verstandelijk gehandicapten zijn hierin gespecialiseerd. Ze bieden medische zorg of geven bijvoorbeeld huisartsen of medisch specialisten advies over behandeling en begeleiding. Artsen verstandelijk gehandicapten werken veel samen met andere behandelaren, zoals gedragsdeskundigen en therapeuten, omdat de gezondheidsproblemen vaak complex zijn.

Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen, met vaak jarenlange ervaring, die een 2-jarige medische specialisatie hebben gevolgd. Ze zijn bevoegd om zelf cliënten te behandelen. Ze zijn bekwaam in veel medische handelingen en mogen medicatie voorschrijven. In zorgorganisaties hebben zij vaak de basis medische zorg op een afdeling onder hun hoede. Bij meer complexe medische behandeling overlegt de verpleegkundig specialist met een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten. Eventueel neemt die de behandeling (tijdelijk) over. Een kwaliteit van de verpleegkundig specialist is dat zij ook met de bril van een verpleegkundige naar uw problemen kijkt: handig in de samenwerking met de verzorgden op de afdeling.

Wanneer mensen blijvende gezondheidsproblemen krijgen, zoals een chronische ziekte, heeft dit invloed op heel veel aspecten van hun leven. Onze (GZ)-psychologen helpen om deze veranderingen een plek te geven. Zij behandelen ook angst- en stemmingsstoornissen en kunnen aanvullend onderzoek doen bij geheugenproblemen. Als gevolg van een ziekte kunnen mensen zich soms ook anders gedragen. Dat kan lastig zijn voor henzelf en/of de omgeving. Psychologen zijn erin gespecialiseerd om cliënten, familieleden en zorgteams daarbij te ondersteunen.

Bewegen is het expertisegebied van de fysiotherapeut. Veel chronische complexe aandoeningen hebben een nadelige invloed op het bewegen. Dat kan u belemmeren in uw dagelijks leven. De fysiotherapeut bespreekt met u en (eventueel) uw mantelzorger welk doel u wilt bereiken. Wilt u weer zelf in en uit bed kunnen stappen? Of zelf naar de supermarkt kunnen lopen? Door middel van training, oefeningen en adviezen helpt de fysiotherapeut u uw doel te behalen. Woont u in een woonzorginstelling, dan coachen ze ook het zorgteam om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Zijn er dagelijkse handelingen die u niet meer zelfstandig kunt uitvoeren? Bijvoorbeeld aan- en uitkleden? Of eten opwarmen in de magnetron? Onze ergotherapeuten zijn experts in het vinden van oplossingen en aanpassingen die u kunnen helpen om alledaagse handelingen zelf uit te kunnen blijven voeren. Ook zorgmedewerkers kunnen ze vaak nog veel tips geven om de verzorging prettig te laten verlopen.

Heeft u problemen met uw stem, taal, spraak of slikken? Dan helpt een logopedist u verder. Verslikt u zich bijvoorbeeld regelmatig of heeft u moeite met slikken? Met de adviezen van een logopedist kunt u verslikken voorkomen en toch veilig en prettig eten en drinken. Ook wanneer u moeite heeft om met de mensen in uw omgeving te communiceren, helpt de logopedist u door de communicatie in kaart brengen en advies of therapie te geven. Dit gaat verder dan praten alleen. Onze logopedisten kijken naar spraak, taal, lezen, schrijven, gebaren, spraakafzien (zien wat iemand zegt) en onderzoeken of communicatiehulpmiddelen u kunnen ondersteunen.

Van een diëtist heeft u vast al wel eens gehoord. De diëtisten van Novicare zijn extra goed thuis in de rol die voeding speelt bij chronische ziekten en ouderdom. En van de problemen met eten en drinken die daarbij kunnen ontstaan. Ze geven u een advies dat is afgestemd op uw eigen eet- en drinkgewoonten. In woonzorginstellingen denken diëtisten mee over gezonde maar ook lekkere voeding en hoe eten een ‘feestje’ kan blijven.

“Voor mij als dokter staat voorop dat cliënten een goede behandeling krijgen. Ons behandelteam probeert daarbij ook om zo efficiënt mogelijk te werken, binnen budget. Dat evenwicht is voor ons cruciaal. Om dit te kunnen bereiken, zetten wij ons vooral sámen in: in samenwerking met de cliënt zelf, de mantelzorger en de verzorging.”

 

MARIEKE DE PUNDER
Specialist ouderengeneeskunde