Voor ouders

De arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) is gespecialiseerd in medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking bieden zij samen met de huisarts en de verpleegkundig specialist deze zorg. Daarnaast bieden zij ook medische zorg via consulten. De consulten doen wij op de locaties van de woonvoorzieningen of dagbestedingscentra waarmee wij samenwerken. Specialistische expertise op de plek waar die het meest effectief is. Dicht bij de patiënt, bij de ouders en verzorgers, de werkvloer en de eerste lijn.

De arts VG is niet alleen gespecialiseerd in het syndroom of de beperking zelf, maar ook in het behandelen van gezondheids- en gedragsproblemen die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking:

 

 • Medische controle bij syndromen
 • Onderzoek naar de oorzaak van de verstandelijke beperking
 • Psychiatrische- en gedragsproblemen
 • Epilepsie
 • Motorische problemen
 • Slik-, zintuig- of slaapstoornissen.
 • Anticonceptie en seksualiteit.
 • Levensfasen en palliatieve zorg.
 • Beoordelen van wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Ondersteuning bij complexe besluitvorming
 • Wet- en regelgeving

 

Staat de zorgvraag van uw kind of naaste hier niet bij? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen, met vaak jarenlange ervaring, die een 2-jarige medische specialisatie hebben gevolgd. Ze zijn bevoegd om zelf cliënten te behandelen en medicatie voor te schrijven. In zorgorganisaties doen zij zowel de basis medische zorg als medisch specialistische zorg. Bij meer complexe medische behandeling overlegt de verpleegkundig specialist met een arts verstandelijk gehandicapten of de huisarts. Eventueel neemt die de behandeling (tijdelijk) over. Een kwaliteit van de verpleegkundig specialist is dat zij ook met de bril van een verpleegkundige naar problemen kijkt: handig in de samenwerking met de begeleiding van de woonvorm.

Omdat de gezondheidsproblemen vaak complex zijn werken arts VG en VS nauw samen met andere behandelaren. Denk aan gedragsdeskundigen en paramedici zoals fysiotherapeuten en logopedisten. Maar ook met medisch specialisten zoals bijvoorbeeld neurologen, revalidatieartsen en psychiaters.

U kunt een consult aanvragen via de huisarts of de gedragskundige van de organisaties waarmee wij samenwerken. Een arts VG doet het consult op de woonvoorziening waar uw kind of naaste verblijft. Uw kind is dan meer op zijn/haar gemak.

 

Tijdens het consult spreekt de arts VG niet alleen met u en uw kind, maar ook met zijn/haar begeleiding en als het nodig is de huisarts of specialist. Op die manier hoort de arts ‘alle kanten van het verhaal’ en kan een zo goed mogelijk advies geven. Dit advies legt de arts vast in een brief aan de huisarts. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger krijgt daar een kopie. Dat geldt ook voor de gedragskundige van de instelling waar uw kind of naaste verblijft. Op die manier zijn adviezen en keuzes goed onderling afgestemd.

 

Vanzelfsprekend blijft de arts VG ook na het consult beschikbaar voor vragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

 

 

Column ‘Thee drink je met één bengelend been’

Onze arts verstandelijk gehandicapten Agnes den Houdijker deelt in deze column haar blik op de veranderingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg.