Toekomstgericht en betrouwbaar

Novicare is méér dan een behandeldienst. Met wie wij zijn en onze werkwijze maken wij het verschil.

Vanwege de vergrijzing staan we voor de uitdaging om met minder behandelaren méér cliënten te kunnen helpen en daarbij ons werkplezier te behouden. Dat betekent dat we de behandelzorg grensverleggend moeten organiseren. Taakherschikking tussen onder andere SO en VS, soepele werkprocessen en een slimme invulling van de 24/7 waarneming dragen hieraan bij. Daar ontwikkelen wij ons in. Novicare zit ook regelmatig om tafel met bijvoorbeeld het ministerie van VWS en Verenso om over toekomstgerichte thema’s mee te denken.

Wij hebben veel kennis in huis over zowel de inhoud van de behandeling als de wet- en regelgeving. Of u nu advies nodig heeft over verschillende zorgconcepten en hun financiering, calamiteitenonderzoek, de uitvoering van het kwaliteitskader of implementatie van de Wzd; wij zijn graag uw expert.

Onze behandelaren hebben een kort lijntje met de zorg. Zij werken ondersteunend aan zorgteams en zetten hun expertise in op het sterker maken van het professionele en niet-professionele netwerk rondom de cliënt. Dat doen we zodat de behandelzorg zo dicht mogelijk bij de cliënt gegeven kan worden, door degenen die cliënt het beste kennen. Het streven is daarmee op termijn de behandelinzet te verlagen.

Wij dragen met onze kennis en ervaring ook graag bij aan uw kwaliteitsbeleid en netwerkontwikkeling. Onze behandelaren kunnen adviseren over het kwaliteitskader en de inregeling van commissies zoals MIC en infectiepreventie.

Wij maken duidelijke, meetbare afspraken met u. Maandelijks hebt u inzicht in onze urenbesteding.

Omdat behandeling onze ‘core business’ is, investeren wij veel in expertise en de ontwikkeling van onze behandelaren. Hun kennis en kunde is essentieel voor het leveren van goede cliëntenzorg. Omdat we een landelijk kenniscentrum zijn, hebben we voor onze behandelaren veel expertise zelf in huis. Daarbij zorgen we voor een goede vertegenwoordiging van relevante specialisaties, zoals bijvoorbeeld kaderartsen en specialisten op het gebied van Wzd, PDL en palliatieve zorg.

“Wat ik heel fijn vind is dat ik voor het specifieke verstandelijk gehandicapten-deel altijd een beroep op de arts verstandelijk gehandicapten kan doen. Ze kent de cliënten, dus als er tussendoor vragen zijn dan kan ik altijd bij haar terecht. Het is heel prettig dat er een specialist met veel kennis op de achtergrond meedenkt die je altijd kunt consulteren”.

 

ROBERT CRANENDONK

Huisarts bij Cedrah, locatie Beth San en Siloah in Moerkapelle