Grensverleggende aandacht

Heeft u al kennisgemaakt met Novicare, of onze behandelaren? Misschien woont u thuis, met een chronische aandoening. Of in een woonzorginstelling omdat thuis wonen niet meer gaat. Dat betekent vaak: zorg uit handen geven, dingen niet meer kunnen zoals u wilt, uw leven niet meer op uw eigen manier inrichten. En dat is lastig.

 

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met een complexe zorgvraag. Zij hebben vaak chronische of meerdere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, reuma, Parkinson, COPD, epilepsie en psychische of gedragsproblemen. Onze behandelaren gaan samen met u en uw mantelzorger(s) aan de slag om uw leven zoveel mogelijk kleur en kwaliteit te geven.

 

Wilt u meer lezen over de missie en visie van Novicare?