Grensverleggende aandacht

Heeft u al kennisgemaakt met Novicare, of onze behandelaren? Misschien woont u thuis, met een chronische aandoening. Of in een woonzorginstelling omdat thuis wonen niet meer gaat.

Misschien woon jij of woont uw kind met een beperking in een woonvoorziening. Of juist zelfstandig met ondersteuning. Wat de situatie ook is, het betekent vaak: dingen niet meer kunnen zoals u wilt, zorg uit handen geven, uw leven of het leven van uw kind of naaste niet meer op een eigen manier inrichten. Dat is lastig.

 

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met een complexe zorgvraag. Ze ondersteunen woonzorginstellingen bij de invulling van de behandeling aan deze mensen en behandelen daarnaast ouderen in de thuissituatie. Zij gaan samen met u en uw mantelzorger(s) of naaste aan de slag om uw leven of het leven van uw kind zoveel mogelijk kleur en kwaliteit te geven.

 

Wilt u meer lezen over de missie en visie van Novicare?