Waarom Novicare?

De behandelaren van Novicare verzorgen de specialistische behandeling in woonzorginstellingen. In instellingen waar de huisarts de vaste arts van bewoners is, doen we dat in samenwerking. Ook bezoeken we cliënten die nog in een thuissituatie of aanleunwoning wonen, in de eerste lijn. Dan worden we ingeschakeld door de huisarts, via een verwijzing. We werken volgens een aantal vaste principes:

 

Wij vinden het belangrijk dat u, en/of uw mantelzorger, meedenkt en beslist over uw behandeling. We beginnen daarom altijd met bespreken wat voor u belangrijk is. Daarna stellen we een plan op, waarin we samen met u behandeldoelen stellen. Tijdens uw behandeling evalueren we regelmatig samen. En als het nodig is, passen we het plan aan.

Onze behandelaren kijken breder dan alleen naar het gebied waar u klachten hebt. We doen dat omdat verschillende problemen vaak met elkaar samenhangen. Mogelijke complicaties kunnen daardoor eerder ontdekt worden. We kijken op deze manier ook vooruit: op kwetsbare punten kunnen complicaties mogelijk voorkomen worden door op tijd actie te ondernemen. Ons uitgangspunt daarbij is dat we alleen behandelen wanneer dat voor u meerwaarde heeft.

Wij vinden het belangrijk dat u, waar u ook woont, specialistische behandeling kunt ontvangen. Of dat nu in een zorginstelling is of thuis. Omdat onze behandelaren vaak ook ervaring hebben met het werken in zorginstellingen nemen ze die expertise mee naar u thuis. Ze kijken samen met u hoe u zo lang mogelijk prettig thuis kunt wonen, maar bespreken ook met u wanneer dit niet meer gaat.

Onze behandelaren hebben veel ervaring met complexe ziektebeelden in de chronische zorg. Ze herkennen daardoor complicaties en tekenen van achteruitgang, zodat ze daar op tijd actie in kunnen ondernemen. De problemen die u ervaart, hebben ook invloed op het leven van uw naasten/mantelzorger(s). Mogelijk zijn zij zwaar belast of vinden ze het fijn advies te krijgen om zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten. Onze behandelaren zijn gewend om familieleden en zorgteams hierbij te helpen.

Onze behandelaren werken nauw samen met elkaar en uw andere zorgverleners, zoals de huisarts en de thuiszorg. Samen vormen ze een sterk team. Dat voorkomt dat we dingen dubbel doen of langs elkaar heen werken.

 

Gehoord worden

Voor ons eenmalige magazine interviewden wij cliënte Jet Cox en haar fysiotherapeut José van Heck. Over het zelfstandig wonen met meervoudige, chronische fysieke beperkingen en hoe hulp van een behandelaar hierbij kan helpen. Benieuwd naar hun verhaal? Je leest het in dit interview.