Kwaliteit

Bij de behandeling van onze cliënten komt kwaliteit altijd op de eerste plaats. Ook hierin lopen we graag voorop. We zijn niet bang om keuzes te maken die onze behandeling en ondersteuning toekomstbestendiger maken. Want alles wat we doen is gericht op de best mogelijke behandeling voor onze cliënten. Die ambitie zie je terug in de professionaliteit van onze behandelaren, in onze aandacht voor kwaliteit en in ons leer- en verbeterklimaat.

Novicare meet structureel hoe tevreden cliënten zijn over hun behandeling door de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten en fysiotherapeuten. Cliënten die nog thuis wonen, ontvangen hiervoor een vragenlijst. Een extern bureau verzorgt deze metingen voor ons. Significante resultaten plaatsen wij op onze website.

 

De kwaliteit van onze behandeling in woonzorginstellingen meten wij via een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de organisaties waarmee we samenwerken.

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste bij al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Uw eigen zorgkantoor biedt deze ondersteuning gratis aan, of heeft daar afspraken over gemaakt met partijen die u hierbij kunnen helpen. U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgkantoor. Als voorbeeld ziet u hier de informatie zoals Menzis die aanbiedt: cliëntondersteuning Menzis.

In een kwaliteitsplan leggen we uit hoe onze dienstverlening aansluit bij de eisen die in het kwaliteitskader gesteld zijn. Ons kwaliteitsplan voor behandeling in de eerste lijn vindt u hier. De kwaliteitsplannen van de woonzorginstellingen waar wij de behandeling verzorgen, plaatsen zij op hun eigen websites.

De BIG-registratie van onze behandelaren kunt u terugvinden in het BIG-register.

Psychologen die behandeling leveren onder de zorgverzekeringswet hebben een kwaliteitsstatuut waarin onze samenwerking en de kwaliteit van behandeling staat beschreven. U kunt deze kwaliteitsstatuten opzoeken via de site van zorg in zicht. U kunt hen op naam terugvinden.