Nieuws

08 augustus 2019

Samen verder met probleemgedrag

Veel zorgorganisaties investeren in omgaan met cliënten met probleemgedrag. Desondanks blijft het in de praktijk een behoorlijke uitdaging om deze groep de zorg te verlenen die nodig is. Wat vaak ontbreekt, is een breed binnen de organisatie gedragen visie op probleemgedrag die richting geeft aan het beleid en zorgt voor samenhang. Santé Partners ontwikkelde deze visie samen met Novicare, cliënten en medewerkers. In een bijzondere samenstelling is er ingezoomd op het onderwerp: wat wordt er al gedaan om betere zorg te verlenen aan cliënten met probleemgedrag, wat willen we bereiken en wat is ervoor nodig om daar te komen?

 

Carin de Jong is projectmanager Wonen en Behandeling bij Santé Partners, waar Novicare al sinds 2012 in de verschillende woonvormen voor mensen met dementie actief is als behandeldienst: “Vanuit de visie van Santé zijn we gestart met het ontwikkelen van een visie op het begeleiden van mensen met probleemgedrag. De kracht van het traject zat ‘m er in dat we echt vanuit de cliënt hebben gekeken naar de situatie: welke rollen vervult de cliënt allemaal nog meer naast die van cliënt en wat is de impact van zijn/haar gedrag op de relaties die de cliënt met de omgeving heeft? We hebben de brainstormsessie georganiseerd vanuit alle mogelijke invalshoeken, met een afvaardiging van de cliëntenraad en een doorsnede van medewerkers uit de organisatie die niet dagelijks met elkaar aan tafel zit. Behalve medewerkers uit de directe zorgverleningen zijn ook medewerkers welzijn, de psycholoog, verpleegkundig specialist, de BOPZ-arts, locatiemanagers en directie betrokken”.

 

In een drietal sessies begeleid door Carin en een coach/trainer vanuit Novicare werd naast de visie-ontwikkeling een analyse gemaakt van wat er bij Santé al allemaal gedaan wordt aan begeleiding bij probleemgedrag en wat er nog nodig is om te kunnen voldoen aan de gewenste visie. Carin: “Het was goed om met elkaar te constateren dat we al heel veel doen. We bieden onder andere verschillende scholingen en hebben regelmatig intervisie. We hebben een stevige visie neergezet. Over deze visie zijn we met alle medewerkers in gesprek gegaan. Het was van grote toegevoegde waarde dat medewerkers en cliënten meedachten over wat we nodig hebben om het nog beter te kunnen doen”.

En wat levert het traject op?: “Er zijn concrete ontwikkelpunten naar voren gekomen op basis waarvan ik een gedragen plan van aanpak ga maken. Door te kijken naar wat je al doet en wat er nog nodig is ontstaat er meer samenhang en kun je je instrumenten, werkprocessen en beleid heel gericht aanvullen”.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lonneke van de Burgwal van Novicare (lvandeburgwal@novicare.nl  /06 – 53 56 15 98).

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief