Nieuws

20 juni 2024

Behandelen én voorkomen van houdingsproblematiek

Problemen rondom liggen en zitten vormen een groot deel van het werk van een ergotherapeut in de ouderenzorg. Anne van Elderen wilde daarom op dit vlak een stevige basis opbouwen, zeker ook omdat de cliëntvragen complexer worden en de zorg minder tijd heeft voor toepassen van interventies. Ze vertelt hoe de scholing houdingsproblematiek haar heeft geholpen in de samenwerking met het zorgteam én de fysiotherapeut.

 

Ergotherapeut Anne van Elderen startte na haar opleiding bij een grote zorgorganisatie waar ze veel waarnemingen op zich nam. “Ik leerde het vak goed kennen, maar merkte dat ik behoefte had aan meer flexibiliteit”, licht Anne haar overstap naar Novicare twee jaar geleden toe. “Nu werk ik vanuit de regio West Nederland bij verschillende samenwerkingspartners. Elke organisatie heeft zijn eigen werkwijzen en processen. Enorm interessant om hier inzicht in te krijgen. Ook heb ik de flexibiliteit om mijn eigen werk in te delen. Als het rustig is op de ene locatie, kan ik bijvoorbeeld een rolstoelaanvraag voor een andere locatie uitwerken. Dat kan zelfs vanuit huis.”

 

Stevige basis voor houdingsproblematiek

Vragen over houdingsproblematiek, bijvoorbeeld op het gebied van zitten en liggen, vormt een groot deel van het werk van een ergotherapeut in de ouderenzorg. Omdat dit onderwerp tijdens de opleiding beperkt behandeld werd, wilde Anne zich hierin verdiepen: “Zeker omdat de houdingsproblematiek bij ouderen steeds complexer wordt en de zorg minder tijd heeft voor toepassen van interventies, wilde ik de eerste signalen van asymmetrie eerder herkennen. Asymmetrie veroorzaakt namelijk pijn, doorligplekken of zorgt ervoor dat lopen of zitten niet meer goed gaat. Als je de signalen eerder herkent, kun je preventiever werken. Ik kreeg de ruimte voor het volgen van een scholing. Dat heeft me geholpen om onderbouwd met feiten een gedegen behandeladvies te geven en de zorg daarin goed mee te nemen. Maar ook om samen met de zorgorganisatie te kijken wat er op de langere termijn nodig is om samen de beste zorg te leveren en preventiever te werken. Zijn bijvoorbeeld de juiste materialen in huis en voldoende afgestemd op de problematiek van hun cliënten? Ook is het leuk om te merken dat collega’s me inmiddels weten te vinden als ze willen sparren of advies nodig hebben. Bijvoorbeeld over de lighouding van een cliënt of over de inzet van een AD-matras en de invloed hiervan op het functioneren van iemand.”

 

De fysio- en ergotherapeut: een sterke combinatie

Naast dat Anne is gegroeid in haar rol als expert op het gebied van lig- en zithoudingen, zorgde de scholing ook voor een betere samenwerking met de fysiotherapeut. “De scholing was ook geschikt voor fysiotherapeuten, dus ik heb direct mijn collega Dionne Broere aangehaakt. Bij mijn interventies schakel ik altijd met haar. Samen zorgen we ervoor dat iemand minder pijn heeft en verbeteren we het dagelijks functioneren. Daarvoor maken we een gezamenlijk behandelplan. Dat we daarin kunnen teruggrijpen op dezelfde kennis heeft echt meerwaarde.” Anne vervolgt: “In de praktijk zie je vaak dat een fysio- en ergotherapeut naast elkaar werken. Bij Novicare werken we juist nauw samen en betrekken elkaar bij interventies. We zijn al enige tijd bezig om die samenwerking te verstevigen door vanuit één vakgroep Mobiliteit te werken. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt welke hulpvraag thuishoort bij de ergotherapeut, de fysiotherapeut of in samenwerking met elkaar opgepakt moet worden, of juist door de zorgorganisatie zelf. Dat is duidelijk voor onszelf, onze collega’s en het zorgteam! Daardoor werken we efficiënter en is de kwaliteit van onze adviezen verbeterd.”

 

Nu verder ontdekken

De kennis die Anne heeft opgedaan wil ze graag verbreden naar de zorg. “Samen kunnen we een flinke verbeterslag maken. Door mijn kennis te delen kan ik de zorg helpen met het signaleren van houdingsproblemen. Daardoor worden wij uiteindelijk op het juiste moment betrokken en kunnen we vanuit onze expertise beter aansluiten bij de zorgvraag. Het samen hierin optrekken doet ook veel met mijn werkplezier.”

 

Ben jij benieuwd geworden naar het werken bij Novicare? Neem dan eens een kijkje in onze keuken. Je bent van harte welkom voor een goed gesprek of een praktijkbezoek.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief