Nieuws

30 april 2020

Blended care, het nieuwe normaal van Novicare

De afgelopen weken hebben de behandelaren van Novicare door de sluiting van verpleeghuizen anders gewerkt dan gebruikelijk. Ze ondersteunden cliënten en de zorg veel meer op afstand en virtueel waar mogelijk. Hoewel het risico op COVID-19 besmetting nog steeds groot is en de ‘lockdown’ voortduurt, merken we dat de behoefte en noodzaak voor behandeling op locatie toenemen. De expertise van de behandelaar is nodig op de afdeling voor zowel cliënten als de ondersteuning van zorgteams. Stapsgewijs en weloverwogen.

 

Dat cliënten in een herstelfase na COVID-besmetting behoefte hebben aan behandeling is logisch. Ook cliënten die zelf niet besmet zijn geraakt ondervinden nadelen van de “lockdown” en de overbelasting van het zorgsysteem. Door de epidemie zien we bijvoorbeeld stemmingsklachten en verminderde mobiliteit, maar ook meer gedragsproblemen, wonden, oedemen en ondervoeding. Tegelijkertijd blijven we naar verwachting ook de komende maanden te maken hebben met COVID-19.

 

Novicare heeft daarvoor een behandelmodel ontwikkeld. Een gefaseerd plan voor de inzet van ‘Blended care’, een combinatie van fysieke aanwezigheid en virtueel contact. Hiermee kunnen we in een aantal stappen de behandeling op een locatie (of zelfs per afdeling) inzetten, verder uitbreiden of op een later moment juist weer inperken als dat nodig is. Dat doen we steeds in samenspraak met de behandelaren en het management van de VVT organisaties waarmee we samenwerken.

 

De verwachting is dat we slechts stapsgewijs met meer behandelaren terug naar de afdelingen kunnen gaan, rekening houdend met de aanwezigheid van COVID, de risico’s op besmetting en de noodzaak voor behandeling. In de verschillende fases van het Blended care model wisselt dus ook de verhouding tussen fysieke aanwezigheid van behandelaren en behandeling via virtueel contact, bijvoorbeeld via beeldbellen.

Wij hopen hiermee in de komende periode met en na COVID optimale behandeling te kunnen leveren. Het nieuwe normaal van Novicare.

 

Werk je ook in de VVT en heb je interesse in ons Blended care model, stuur ons dan een mailtje via info@novicare.nl.  

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief