Nieuws

29 december 2021

De beste start voor afgestudeerde SO’s

Bij Novicare is de veranderende rol van de SO onderwerp van gesprek. De focus ligt steeds meer op expertise en medisch leiderschap. Ook krijgen SO’s in de praktijk steeds meer te maken met taakherschikking, virtueel werken en andere veranderingen. Dit heeft veel mooie kanten, maar kan tegelijkertijd ook uitdagend zijn, zeker voor startende SO’s.

 

Novicare heeft daarom focusgroepen georganiseerd met ruim 20 AIOS, met de vraag wat nodig is om na je afstuderen goed als ‘SO van tegenwoordig’ te kunnen starten. Dat leverde veel praktisch inzichten op! Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer aandacht voor theorie en praktijk rondom taakherschikking, hoe je moet omgaan met locaties waar de kwaliteit van zorg door het ijs zakt en hoe het zit met je verantwoordelijkheden en tuchtrechtelijk risico. Daarnaast willen veel AIOS meer weten over de belangen en werking van zorgorganisaties en hoe je in de organisatie en vakgroep goed kan omgaan met ontwikkelingen of daaraan zelf vorm kan geven.

 

Vanuit Novicare bieden we masterclasses om theorie en tips op deze thema’s te delen met onze AIOS en startende SO’s. Daarnaast zullen we vanaf 2022 themakeuzestages aanbieden die aansluiten op deze onderwerpen, zodat AIOS al tijdens hun opleiding meer gerichte ervaring op kunnen doen. Tenslotte delen we uitkomsten natuurlijk ook met de opleidingsinstituten en dragen we waar mogelijk
bij aan aandacht hiervoor binnen het reguliere opleidingsprogramma.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief