Nieuws

03 mei 2021

De GZ-psycholoog als Wzd-functionaris

Isabel GroenDe Wzd-functionaris vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Naast een arts kan ook een GZ-psycholoog deze rol invullen. Medio 2020 startte een pilot waarbij twee GZ-psychologen in het zadel van Wzd-functionaris werden geholpen via een intensieve samenwerking met twee ervaren Wzd-functionarissen. Zodat zij met de juiste kennis en kunde op zak toe kunnen zien op de inzet van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan. Isabel Groen, GZ-psycholoog bij Novicare, blikt terug op een succesvolle samenwerking.

 

Buddysysteem

“Ik ben deze pilot gestart met mijn collega GZ-psycholoog Corgé Borghouts. Met een scholing waarin alle basiskennis over de Wzd voorbij kwam. Maar wat kom je in de praktijk tegen als Wzd-functionaris? We zijn meteen aan de slag gegaan. Daarbij werkten we met een buddysysteem. Corgé en ik gingen een nauwe samenwerking aan met twee ervaren Wzd-functionarissen. Dat werkte prettig. Je belt elkaar gemakkelijk om te sparren, neemt samen even een beleidsnotitie door of ik werd geholpen met een goede tool of advies in een bepaalde situatie. Het was heel fijn om meteen praktijkervaring op te kunnen doen en daarbij terug te kunnen vallen op de ervaring van mijn collega”.

 

Adviseren en toetsen

Inmiddels hebben Isabel en Corgé mooie stappen gezet bij het ondersteunen van een aantal van onze samenwerkingspartners om de Wzd verder in te richten. Hun rol is vooral adviserend en toetsend. Zo kijken ze naar de beleidsnotitie van de zorgorganisatie en analyseren ze zorgplannen en vindt er met regelmaat overleg plaats met bestuurders, betrokken managers of een werkgroep Wzd. Ook geven Isabel en Corgé Wzd-scholingen aan zorgteams. Isabel vertelt over het proces: “Je kon goed zien dat elke zorgorganisatie haar eigen proces volgde. De meeste organisaties zijn ambitieus en actief van start gegaan om de Wzd in te richten. Maar door omstandigheden zoals COVID-19 zag je ook dat sommige organisaties wat minder voorop liepen. Door goed te kijken naar de fase waarin ze zich begaven en in te spelen op hun behoefte hebben we samen een mooie inhaalslag kunnen maken.”

 

Blijven leren

Er zijn flinke stappen gezet afgelopen maanden bij onze samenwerkingspartners. Ondertussen gaat de ontwikkeling van de Wzd-functionaris door. Corgé en Isabel volgden samen met andere Wzd-functionarissen een interne scholing waarbij aandacht was voor de verfijning van de Wzd, maar ook voor hun eigen ontwikkeling als Wzd-functionaris. “Het is fijn om niet alleen aandacht te hebben voor de inhoud, maar ook handvatten te krijgen om goed mijn rol als Wzd-functionaris in te vullen. Hoe zorg je ervoor dat je niet op de stoel van de behandelaar gaat zitten? Waar ga je actief op inzetten als Wzd-functionaris? En welke taken horen bij mij en welke bij de zorgorganisatie? Ik voel me gesterkt in mijn rol. Dat merk ik ook in de samenwerking met mijn collega-Wzd-functionaris. De relatie verschuift van buddy naar collega.” aldus Isabel.

 

Niet alleen wij, maar ook onze samenwerkingspartners die meewerkten aan de pilot kijken positief terug op deze pilot. Een (GZ)-psycholoog is goed in staat om niet alleen naar de inhoud, maar ook naar het proces van behandeling en de stappen onvrijwillige zorg te kijken. Ook hebben de Wzd-functionarissen en SO’s een goede weg gevonden in hun samenwerking. Met alle vertrouwen breiden wij dan ook dit jaar dit plan uit naar een onze andere regio’s.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief