Nieuws

19 april 2023

De juiste zorg op de juiste plek

Vorig jaar maakte Novicare de eerste stappen richting een centrale dagwaarneming, een werkwijze waarbij onze medisch behandelaren laagdrempelig bereikbaar zijn voor urgente medische vragen. Inmiddels zijn bijna al onze regio’s aangesloten en opereren we nagenoeg landelijk. Wat zijn de resultaten en de ervaringen tot dusver?

 

Zorgmedewerkers moeten snel en 24 uur per dag bij een medisch behandelaar terecht kunnen voor medisch advies bij spoedvragen. Ook wanneer hun behandelend arts niet aanwezig is op de locatie of er sprake is van ziekte of vakantie. Door de bereikbaarheid centraal in plaats van regionaal te regelen, borgen we continuïteit in tijden van krapte en kunnen we met de beschikbare behandelaren zo goed mogelijk cliënten blijven helpen. Dat levert meerwaarde op voor het zorgteam én onze medisch behandelaren. Zij merken inmiddels dat ze meer tijd en aandacht hebben voor hun cliënten omdat ze minder gestoord worden op een werkdag, en dat spoedvragen sneller afgehandeld worden bij afwezigheid.

 

Wennen aan de nieuwe situatie

Ondanks dat iedereen die meerwaarde goed op het vizier heeft, was het voor zorgmedewerkers en medisch behandelaren wennen. Zo waren er zorgen over de kwaliteit van zorg en zorgmedewerkers vonden het soms lastig dat de dagwaarnemer niet direct betrokken is bij de cliënt. Onze behandelaren hebben echter alle medische gegevens paraat en geven op basis daarvan een gedegen medisch advies. Ook voegen ze alle bevindingen en (behandel)adviezen toe aan het dossier waardoor ze voor iedereen inzichtelijk zijn. Verpleegkundig specialist Maria Bruins Slot vult aan: “Wanneer er meerdere keren op een dag gebeld wordt voor een cliënt, bijvoorbeeld bij een complexe situatie of palliatieve zorg, draagt het team de casus over naar de uitrijdende behandelaar in de betreffende regio”. Maria is sinds kort teamleider voor het centrale dagwaarnemingsteam. Met haar medische achtergrond levert ze een waardevolle bijdrage op inhoud en het verbeteren van de processen.

 

Afname van telefoontjes met niet-urgente vragen

Met de 6 regio’s die zijn aangesloten op de centrale dagwaarneming draaien we nu een medische spoeddienst voor zo’n 3.200 bedden. Ons team heeft in het laatste kwartaal van 2022 2800 casussen behandeld, waarvan 83% telefonisch afgehandeld kon worden. 10% van de casussen resulteerde in een visite op dezelfde dag, waarvan 1% met spoed moest plaatsvinden (30 minuten). De resterende vragen lieten zich behandelen tijdens de reguliere visite.

Uit de cijfers blijkt ook een duidelijke afname van het aantal niet-urgente vragen. Ons team neemt zorgmedewerkers steeds mee in het meest effectieve beleid: wanneer neem je contact op met de centrale dagwaarneming en welke vragen zijn passender voor de geplande visite? En waarom maken we de keuze om niet uit te rijden, terwijl het zorgteam dit misschien wel verwacht? Daarnaast hebben we dankzij een geautomatiseerd telefoniesysteem goed zicht op het aantal telefoontjes en het soort vragen vanuit onze samenwerkingspartners. Wordt er door een zorgorganisatie meer dan gemiddeld gebeld, dan kunnen we samen werken aan verbetering, zoals een betere triage. Liza Weerts is als projectleider betrokken bij de centrale dagwaarneming en licht dit toe: “Van zorgmedewerkers wordt verwacht dat ze goed voorbereid de centrale dagwaarneming bellen en omdat een vast team van dagwaarnemers nu structureel triageert, merken we zowel aan onze kant als die van onze samenwerkingspartners een verbetering in de triage. Het werk wordt daardoor efficiënter en uiteindelijk komt dat ten goede aan de kwaliteit van zorg.”

 

Regionale verschillen

Zoals bij de meeste verandertrajecten kregen ook wij te maken met uitdagingen. Door het centraliseren van de dagwaarneming werden regionale verschillen duidelijker in bijvoorbeeld dossiervoering, samenwerking met trombosediensten of als gevolg van geografie. “De komende tijd gaan we de verschillen en de overeenkomsten tussen de regio’s verder analyseren waardoor we hier nog beter op kunnen anticiperen. We werken toe naar een uniform en landelijk beleid waarin de nabijheid bij onze samenwerkingspartners ook vanuit de centrale dagwaarneming goed geborgd is mét aandacht voor de verschillen per regio.” vertelt Maria. Daarin nemen we ook afgeleide verbeterpunten mee over bijvoorbeeld regionale kennisuitwisseling en ICT. Wat ons betreft bieden de uitdagingen in dit traject ons dus vooral de mogelijkheid om samen de kwaliteit van zorg te vergroten.

 

Wil je van gedachten wisselen over de dagwaarneming? Neem gerust contact met ons op. Proeven aan het werk van dagwaarnemer? Neem dan eens een kijkje in onze keuken. Je bent van harte welkom voor een goed gesprek of een praktijkbezoek. 

 

Lees ook

Centrale dagwaarneming en cliëntenzorg op de afdeling: het versterkt elkaar

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief