Nieuws

07 juli 2022

Durven innoveren en jezelf blijven ontwikkelen

Bij Rosanne de Langen lijken er soms meer uren in een dag te zitten dan gemiddeld. Ze werkt als ergotherapeut én projectleider, is kartrekker van de vakgroep ergotherapie bij Novicare, voorzitter van de adviesraad ouderen van de landelijke beroepsvereniging en doet ook nog de master Innovatie in Zorg en Welzijn. Veel? Welnee, het is juist reuze interessant!

 

Rosanne de Langen, ergotherapeut bij Novicare

Kiezen voor de zorg deed Rosanne heel bewust: “Als puber zag ik een tv-programma, waarin ouders met een kindje met het syndroom van Down werden gevolgd. Dat kindje werd begeleid door een ergotherapeut. Die keek niet op een technische manier naar de beperking, maar naar wat het betekende voor het kindje en de ouders gedurende de dag. Dat vond ik zo’n mooie benadering. De vraag is wat mij betreft niet: ‘wat heb je’, maar ‘wat heb je nodig?’”

 

Passende behandeling

Een studie ergotherapie lag voor de hand en direct na haar afstuderen startte ze bij Novicare. Daar waar haar studie somatisch gericht was, begon ze in een verpleeghuis voor ouderen met dementie. Een heel nieuwe doelgroep, die ze zelf heeft mogen ontdekken. Ze licht toe: “Als iemand niet kan aangeven wat hij of zij nodig heeft, zul je het op een andere manier moeten achterhalen. Dan heb je gesprekken met het team en met de familie, bekijk je de levensloop van een cliënt, wat deed hij vroeger, wat waren zijn hobby’s? Daar probeer je je behandeling op aan te sluiten. Zo was er een cliënt die wat onrustig was. We zagen dat hij niet helemaal op zijn plek was tussen de vrouwelijke medebewoners en verzorgenden. Daarom hebben we geregeld dat hij op regelmatige basis mee mag met de technische dienst van het verpleeghuis. Hij doet nu in zijn optiek de echte ‘mannendingen’ en voelt zich veel fijner.”

 

Ontwikkelen en verdiepen

Ergotherapie is een mooi vak waarin nog veel te ontdekken valt. En dat is Rosanne op het lijf geschreven. Ze vervolgt: “Na verloop van tijd merkte ik dat ik me verder wilde ontwikkelen. Daar kreeg ik bij Novicare alle ruimte voor. Ik maak goed gebruik van mijn jaarlijkse scholingsbudget en daarnaast heb ik ervoor gekozen om kartrekker voor de vakgroep ergotherapie te worden. Als vakgroep willen we ons blijven ontwikkelen. Die ontwikkeling is hard nodig, want we krijgen steeds meer ouderen maar minder behandelaren. Als kartrekker heb ik hierin een coördinerende rol. Ook ben ik als relatiebeheerder het eerste aanspreekpunt voor de samenwerkingspartner. Enerzijds verdiep ik, door bijvoorbeeld EDOMAH-gecertificeerd te zijn, anderzijds leer ik over de grenzen van mijn eigen vak te kijken.”

 

Bereikbare zorg

Durven innoveren en jezelf blijven ontwikkelen, het past bij zowel Rosanne als bij Novicare. In 2021 startte ze met haar master Innovatie in Zorg en Welzijn en daarnaast combineert ze haar werk als ergotherapeut nu met de rol van projectleider bij het Kenniscollege van Novicare. Hier richt ze zich op verschillende vernieuwende projecten met als uiteindelijk doel de zorg bereikbaar houden voor een grote groep mensen.

 

“Het lijkt misschien alsof ik heel planmatig aan mijn carrière heb gewerkt, maar dat is niet zo”, geeft Rosanne aan. “Ik rol van het een in het ander en krijg hier de kans om mijn werk naar eigen inzicht vorm te geven. En dat ene inzicht dat ik als puber kreeg, geeft me nog steeds richting: je bent meer dan je diagnose, hoe kunnen we jouw dag zo prettig mogelijk maken?”

 

 

Ook jezelf ontwikkelen bij Novicare?

Cliënten optimaal behandelen kan alleen met goed opgeleide professionals. We bieden uitgebreide opleidings- en stagemogelijkheden in alle regio’s en investeren in een positief en leerbaar opleidingsklimaat. Je leest er meer over bij Stage of opleiding.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief