Nieuws

13 december 2022

Een organische samenwerking

Plezierig wonen als uitgangspunt, ondersteund door de beste zorg: dat is wat RijnWaal Zorggroep dagelijks mogelijk maakt voor haar bewoners. In deze visie vonden RijnWaal Zorggroep en Novicare elkaar en inmiddels werken we ruim 2,5 jaar naar tevredenheid samen. We spraken Michel Hodes, voorzitter van de Raad van Bestuur van de RijnWaal Zorggroep over het succes van deze samenwerking: “Wederzijds respect en eerlijkheid, dat is de succesfactor van onze samenwerking.”

 

“Wij zochten een partij die in onze visie mee kon en wilde gaan: plezierig wonen in de laatste levensfase op nummer één, ondersteund door de beste zorg waar nodig”, vertelt Michel Hodes. “Dat vonden we bij Novicare. Niet enkel bij degenen met wie we de verkennende gesprekken voerden, maar ook – nog belangrijker – bij degenen die dagelijks bij ons over de vloer komen.” Sinds juli 2020 levert Novicare een volledig behandelteam op de locaties van RijnWaal Zorggroep. “Dat gaat heel organisch, op alle vlakken. De Novicare behandelaren lopen bijvoorbeeld niet rond in witte doktersjassen of met Novicare-badges en doen mee aan relevante trainingen die wij ons personeel aanbieden. Voor bewoners en medewerkers zijn zij gewoon onderdeel van RijnWaal en dat is precies hoe het moet zijn.”

 

Wederzijds respect en eerlijkheid

Een succesfactor in de samenwerking tussen RijnWaal Zorggroep en Novicare is het wederzijdse respect voor elkaars professie, benoemt Hodes: “Wij laten de professional vrij in z’n expertise en gaan bijvoorbeeld niet op de stoel van de arts of psycholoog zitten. Andersom geven we aan de behandelaren mee hoe wij de mensen die bij ons wonen graag benaderen, wat belangrijk is in onze ogen. Dat levert een fijne wisselwerking op.” Een ander aspect dat bijdraagt is eerlijkheid. “Het is niet altijd fijn om te horen dat de andere partij het ergens niet mee eens is, maar dat open kunnen uitspreken is wel de juiste basis voor een goede samenwerking. Ook in moeilijkere tijden, zoals tijdens de coronaperiode, konden we elkaar goed vinden. De lijntjes zijn kort, we hebben regelmatig overlegd, bijgestuurd en goede afspraken kunnen maken. De begeleiding vanuit Novicare was en is goed. Hierdoor konden heel veel zaken ondanks alles doorgang vinden.”

 

Onderdeel van de oplossing

Op dit moment werkt RijnWaal Zorggroep in samenwerking met Novicare hard aan het mogelijk maken van een opleidingsplek voor een specialist ouderengeneeskunde. “We weten dat er te weinig dokters zijn en dan kun je twee dingen doen: gaan klagen of besluiten onderdeel van de oplossing te worden”, vertelt Hodes. Het creëren van een opleidingsplek is een intensief proces, waarbij zowel de instelling waar de arts opgeleid zal worden (in dit geval RijnWaal Zorggroep) als de opleider (in dit geval Novicare) goedkeuring moeten ontvangen van verschillende instanties. “We zijn één van de eersten die dit gezamenlijk doen, dat past wel bij ons. We beseffen beiden dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. En dat zal ons best wat energie en tijd gaan kosten, maar uiteindelijk doe je dit voor het grotere doel: het toekomstbestendig houden van de ouderenzorg. Dat is in het belang van iedereen.”

 

Over RijnWaal Zorggroep

RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. De circa 650 medewerkers van RijnWaal Zorggroep zijn er vooral voor mensen op leeftijd die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te gaan. Ze willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. Vaak in de thuissituatie en als het niet anders kan, in één van de woonvormen op diverse locaties. Meer weten? www.rijnwaal.nl.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief