Een passende begeleiding voor psychologen

20 juli 2023

Een passende begeleiding voor psychologen

Ondanks de complexiteit van het werk en de geldende functie-eisen blijken binnen de ouderenzorg relatief weinig BIG-geregistreerde psychologen, zoals GZ-psychologen, te werken. 65% van de psychologen in de ouderenzorg is masterpsycholoog. Met de juiste begeleiding en een bepaalde mate van bekwaamheid kan de masterpsycholoog ook de kwalitatief hoogwaardige psychologische zorg bieden waar een cliënt recht op heeft. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat de specialistische kennis van de GZ-psycholoog beschikbaar blijft voor cliënten met complexe vraagstukken. Wat ons betreft een goede werkwijze om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden.

 

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ontwikkelde een handreiking met adviezen over de inzet en begeleiding van een masterpsycholoog in de ouderenzorg. “Novicare voldoet aan al deze adviezen en daar ben ik erg trots op.” zo vertelt psycholoog Merle Kersten. “Wij faciliteren onze psychologen om de titel Psycholoog NIP te voeren en, wat mij betreft het belangrijkste, we bieden masterpsychologen een goed leerklimaat. Dat is voor een startende psycholoog heel fijn. Je komt in een warm bad terecht waar je wordt begeleid in je ontwikkeltraject en in het psycholoog zijn.”

 

“Wij bieden ruimte om te groeien tot master+”

Quote Merle Kersten, psycholoog NovicareGZ-psychologen bieden de specialistische zorg die nodig is in de ouderenzorg, maar het systeem werkt niet mee om masterpsychologen snel hiertoe op te leiden. Het NIP adviseert om masterpsychologen hun theoretische kennis te laten versterken door het volgen van scholing en ze te laten reflecteren op hun handelen via supervisie en/of intervisie. Naast twee interne GZ-opleidingsplaatsen per jaar bieden wij onze masterpsychologen een dynamische leerweg die iedere psycholoog samen met de werkbegeleider op zijn/haar eigen manier kan inrichten en afleggen. Werkplezier en gebruik maken van eigen talent staan hierbij voorop. Merle Kersten, inmiddels zelf in opleiding tot GZ-psycholoog, vertelt over de stevige basis die we onze psychologen hiermee bieden. “We hebben een competentiescan ontwikkeld die de mate van beheersing van competenties en vaardigheden in kaart brengt. Deze sluiten aan bij de vaardigheden waar de GZ-opleiding aandacht aan besteedt, zoals psychologische behandeling en diagnostiek. Ook zaken als samenwerking en deelname aan gedragsspreekuren en MDO’s zijn meegenomen. Op basis van eigen wensen en behoeften volgen onze psychologen trainingen waarmee ze hun competenties en vaardigheden verder ontwikkelen. Het zorgt uiteindelijk voor een kwalitatief goede en gedegen basis en het maakt de doorstroom naar de GZ-opleiding makkelijker. We gebruiken het ook als opstapje naar de leerdoelen die we als masterpsychologen bespreken met onze werkbegeleider of waar we stil bij staan tijdens supervisie of intervisie. Want dat bieden we ook. Eigenlijk zorgen we er bij Novicare zelf voor dat we een master+ zijn!” vertelt Merle lachend.

 

Stevige basis dankzij werkbegeleiding, intervisie en supervisie

Volgens de onderzoeksresultaten waar het NIP naar verwijst, biedt 41% van de organisaties geen werkbegeleiding aan masterpsychologen. Met een verhouding van bijna 1 masterpsycholoog op 1 GZ-psycholoog kunnen wij onze masterpsychologen een stevige basis bieden via werkbegeleiding door een GZ-psycholoog, intervisie én supervisie. Wij volgen daarin de richtlijnen vanuit de GZ-opleiding. Voorop staat: reflecteren op jezelf en bezig zijn met je leerdoelen.

 

Naast wekelijkse werkbegeleiding krijgen masterpsychologen bij Novicare vier keer per jaar intervisie met een coach. Deze volgt een psycholoog samen met de vakgroep van de regio. Waar bij werkbegeleiding en intervisie de inhoud centraal staat, is de supervisie meer gericht op de persoonlijke ontwikkeling. “In onze regio Midden Nederland bieden we startende masterpsychologen sinds kort ook supervisie, verzorgd door een GZ-psycholoog uit een van onze ander regio’s. Het is een moment om stil te staan bij je persoonlijke ontwikkeling. Het gaat verder dan een casusbespreking en is waardevol om verder te groeien in je functie. Onze wens is dan ook om het landelijk uit te rollen.” zo sluit Merle af.

 

Mede dankzij deze begeleiding en de dynamische leerweg zijn onze masterpsychologen goed in staat om specialistische behandelzorg te bieden aan cliënten die intramurale zorg ontvangen. Onze GZ-psychologen blijven daardoor beter beschikbaar voor de complexe vraagstukken. Een werkwijze die nodig is om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Wilt u hier meer over weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact met ons op.

 

Ben je psycholoog en wil je weten hoe onze masterpsychologen het zelf ervaren? Neem dan eens een kijkje in onze keuken. Je bent van harte welkom voor een goed gesprek of een praktijkbezoek.

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief