Nieuws

29 maart 2022

Een stap verder in de eerstelijn

Wat al jaren wordt voorspeld is nu realiteit: het aantal ouderen met complexe zorgvragen in de eerstelijn neemt enorm toe. Steeds meer ouderen hebben een Wlz-indicatie en wachten op een verblijfplaats of willen graag thuis blijven wonen met een VPT. Resultaat? De druk op huisartsenpraktijken neemt toe en van specialistische behandelaren in de eerstelijn wordt een andere inzet verwacht. Tijdens een aantal ontwikkeldagen legden we met onze behandelaren de basis voor een nieuwe manier van werken in de eerstelijnszorg. Hoe wij denken deze zorg toegankelijk te houden? We lichten het graag toe.

 

Regeldruk beperken

Eén van onze speerpunten is om aan huisartsenpraktijken meer tijd en continuïteit te bieden en om regeldruk te beperken. Huisartsen krijgen namelijk te maken met complexere behandelvragen, met een groeiend aantal algemeen medische vragen en met het onderhouden van netwerken in de ouderenzorg (bijvoorbeeld bij het zoeken naar een plaats voor kortdurend verblijf). We zien dat het vrijwel overal mogelijk is een specialist ouderengeneeskunde (SO) te consulteren en dat huisartsen praktijkondersteuners en soms verpleegkundig specialisten inzetten. Maar de druk op praktijken blijft groot. Er is méér nodig.

 

Nieuwe manier van werken

Wij willen deze druk verlichten door op een andere, nieuwe, manier te gaan werken binnen de eerstelijnszorg. Zo krijgen onze multidisciplinaire teams meer tijd voor de eerstelijn. Daarnaast hebben we alle werkvormen helemaal ‘lean’ gemaakt, zodat onze behandelaren in de beschikbare tijd zoveel mogelijk cliënten kunnen helpen. Ook experimenteren we met verpleegkundig specialisten, die tussen de huisartsenpraktijk en de ouderenzorg worden gepositioneerd. Tenslotte zijn we in verschillende regio’s betrokken bij poliklinieken, waar ouderen en gehandicapten terecht kunnen bij complexe behandelvragen.

 

Natuurlijk lopen we bij deze nieuwe manieren van werken aan tegen financieringsschotten. Daarom zijn wij met NZA, zorgkantoren en verzekeraars in gesprek over passende oplossingen.

 

Wilt u hierover van gedachten met ons wisselen? Laat het ons weten.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief