Nieuws

18 oktober 2022

Gereedschappen voor optimale samenwerking met zorgteams

Bij het werk als behandelaar komt steeds meer kijken. Daarom investeren we in de ‘brede’ ontwikkeling van onze behandelaren via vakinhoudelijke scholingen en vaardigheidstrainingen. We spraken adviseur Kenniscollege Elise Mensink en logopedist Ans Lit over de scholing die onze behandelaren handvatten geeft voor effectieve communicatie met zorgteams en ervoor kan zorgen dat hun advies leidt tot de optimale behandeling van een cliënt.

 

Een houten gereedschapskist met verschillende stukken gereedschap erin staat op een houten tafel.“Onze behandelaren werken veel samen met zorgmedewerkers. De manier waarop zij de adviezen van onze behandelaren oppakken, is enorm bepalend voor hoe de behandeling van de cliënt wordt vormgegeven”, vertelt Elise. Ze heeft inmiddels meer dan dertig jaar ervaring als psycholoog in het verpleeghuis. Met haar ervaring als behandelaar begeleidt ze Novicare-medewerkers in intervisiegroepen en geeft ze scholingen. “Onze behandelaren zijn over het algemeen goed in communiceren, maar de praktijk blijkt soms weerbarstig. Bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met krapte op de werkvloer of wanneer je maar af en toe op de locatie aanwezig bent. Dan kan het lastig zijn om effectief te blijven communiceren en ervoor te zorgen dat de adviezen die jij geeft ook echt goed worden opgevolgd.”

 

Niet opgevolgde adviezen

De aanleiding om de scholing op te zetten kwam vanuit de behandelaren zelf. “Hun zorgvuldige adviezen werden soms niet opgevolgd door het zorgteam of waren niet bij ieder lid van het zorgteam bekend. En dat is vervelend voor alle partijen”, vertelt Elise. “Dan had een logopedist bijvoorbeeld een advies gegeven over de zithouding van een cliënt met slikproblemen, maar bleek twee weken later dat deze niet was opgevolgd. Ook kan het voorkomen dat het zorgteam het niet eens is met een advies of dat er niet meteen een kant-en-klaar advies gegeven kan worden door de behandelaar. Het is dan zaak om goed met mensen in gesprek te blijven en ze te motiveren om in jouw aanpak mee te gaan. Daarvoor reiken we behandelaren handvatten aan in deze scholing.”

 

Al pratende coachen

Ans Lit volgde de scholing. Ze is vanuit Novicare werkzaam als logopedist bij verschillende verpleeghuizen in de regio Midden-Nederland. “Ik vind het heel goed dat Novicare investeert in de ontwikkeling van behandelaren. Ik zag de inhoud van de scholing en dacht: dat is precies wat ik nu nodig heb. Wanneer een cliënt kauw- en slikproblemen heeft, werk ik intensief samen met een diëtist. Ons gezamenlijke advies op het gebied van eten en drinken effectief overbrengen aan zorgmedewerkers is erg belangrijk. Zij zijn onze ogen en oren: zij signaleren wanneer een cliënt een kauw- of slikprobleem heeft en we hebben hun hulp hard nodig bij het uitvoeren van ons advies. Ik wil dat dus zorgvuldig aanpakken. We nemen zorgmedewerkers daarom mee in onze aanpak, geven uitleg en nemen waar mogelijk hun suggesties mee. Eigenlijk ben je dan al pratende aan het coachen. Ik volgde de scholing om te leren hoe ik op een prettige, constructieve manier met hen het gesprek aan kan gaan. Zodat ik de zorgmedewerkers niet iets van bovenaf opleg, maar we het echt samen tot stand brengen. Zo helpen we de cliënt het beste.”

 

Technieken bewust inzetten

De scholing geeft Elise samen met trainer en trainingsacteur Dirk Keuning en is praktijkgericht. “We gaan tijdens de scholing aan de slag met de praktijkvoorbeelden en persoonlijke leervragen van de deelnemers. Meestal gaat het om het communiceren met zorgmedewerkers, maar het kan ook gaan om beter samenwerken op organisatieniveau. In een veilige setting en met hulp van een trainingsacteur oefenen ze gesprekstechnieken van de methode Oplossingsgerichte Gespreksvoering. Wat gaat goed en hoe kun je effectiever communiceren? Uiteindelijk gaat het erom dat ze de technieken uit de scholing bewust kunnen gaan inzetten.”

 

 

“Samen met de zorg tot een optimale behandeling komen voor de cliënt is altijd mijn doel. Door de scholing heb ik hiervoor nu meer gereedschap in mijn koffer.”
– Ans Lit, logopedist en deelnemer aan de scholing

 

 

Zinvol, prettig en verhelderend

Ans is te spreken over wat de scholing haar bracht. “Het was zinvol en prettig om met een grote diversiteit aan collega’s stil te staan bij problemen waar we tegenaan lopen, soms bleek dat eenzelfde probleem te zijn. Hoe je door methodische vraagstelling een bespreking positief kunt beïnvloeden, is enorm helpend en ga ik zeker toepassen. Ook was het verhelderend om te ervaren dat ik sommige vaardigheden die ik al toepas meer mag inzetten, zoals bijvoorbeeld doorvragen. Samen met de zorg tot een optimale behandeling komen voor de cliënt is altijd mijn doel en door de scholing heb ik hiervoor nu meer gereedschap in mijn koffer.”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief