Nieuws

07 juli 2022

In gesprek met Amaliazorg: levensgeluk voorop

Een zo groot mogelijk welzijn voor bewoners. Dat is de kern van de doorlopende zoektocht van Amaliazorg. Samen met Novicare werkt de zorginstelling aan nieuwe manieren om dit voor elkaar te krijgen. Dat leidt niet alleen tot meer levensgeluk voor bewoners, maar ook tot meer werkplezier voor de betrokken medewerkers. Bestuurder Han Hendrikse en zorgmanager Maarten Heisen vertellen over de winst van deze zoektocht.

 

Han Hendrikse (links) en Maarten Heisen (rechts)

Vertrouwen en loslaten. Het zijn twee woorden die vaak vallen als je spreekt met bestuurder Han Hendrikse en zorgmanager Maarten Heisen van Amaliazorg. Op de vijf locaties in Noord-Brabant van de zorginstelling verzorgt Novicare de volledige behandeling met een (para)medisch team. De samenwerking tussen Amaliazorg en Novicare begon in 2008 en kenmerkt zich door een continue zoektocht naar meer levensgeluk voor bewoners. Dit bereikt de organisatie door te focussen op welzijn en de specifieke kennis van betrokken experts zo gericht mogelijk in te zetten. “We proberen te werken op een manier die recht doet aan de kwaliteit van de professionals”, vertelt Han Hendrikse. “Daarmee zorgen we niet alleen voor meer levensgeluk bij de bewoners, maar vergroten we ook het werkplezier van de zorgverleners.”

 

Ontwikkeling zorgcirkels

Een concrete stap die Amaliazorg in samenwerking met Novicare nam, is de ontwikkeling van zorgcirkels. “In het midden van die cirkel staan de bewoners”, zo legt Maarten Heisen uit. “Want om hen gaat het immers allemaal. Daaromheen onderscheiden we verschillende schillen zoals naasten, kwaliteitsverpleegkundigen, coaches onbegrepen gedrag en helemaal aan de buitenkant van de cirkel specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundig specialisten en paramedici. Als je levensgeluk vooropstelt, sluit je bewuster en daardoor beter aan bij wat er voor bewoner echt toe doet, en dus bij die zaken die tot meer levensgeluk leiden. Dat inzicht heeft ertoe geleid dat we in de zoektocht naar levensgeluk veel meer inzetten op de expertises van de personen die dichter bij de bewoner in de zorgcirkel staan en ze er nog beter in toerusten.”

 

Vertrouwen geven

Een goed toegerust team van zorgprofessionals en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden blijft in de focus op levensgeluk essentieel. Zo is er een goede verpleegkundige triage gerealiseerd en zijn er in de zorgcirkel drie functies toegevoegd. “Dat zijn kwaliteitsverpleegkundigen die medewerkers coachen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg”, zegt Heisen. “Daarnaast werken we met coaches onbegrepen gedrag. Zij coachen medewerkers hoe ze het best met onbegrepen gedrag van bewoners kunnen omgaan zodat dit verminderd wordt. Ook zijn er gespecialiseerd medewerkers welzijn”, vervolgt Heisen. “Zij houden zich heel bewust bezig met het individuele leefgeluk van bewoners. Zij doen een uitgebreide intake en kijken naar wie de bewoner eigenlijk is en wat die persoon leefgeluk geeft. Je moet de mensen met deze functies het vertrouwen geven dat niet alle beslissingen door een behandelaar genomen worden, maar dat zij zelf besluiten kunnen en mogen nemen. Om dat te kunnen, moet je durven loslaten. Ook de behandelaar van Novicare.” Hendrikse vult aan: “Dat bespaart behandelaren veel tijd waardoor zij juist ruimte krijgen om meer in hun kracht te staan. Zo worden ze ingezet voor de complexere vraagstukken, daar waar ze écht nodig zijn. Ook dat draagt bij aan levensgeluk van bewoners en werkgeluk van experts. Ik zie dit als een manier om van een bedreiging een kans te maken. Juist omdat er schaarste is aan specialisten zullen we beter moeten kijken naar hoe we op de beste manier zorg kunnen leveren. Het is echt mijn oproep aan specialisten ouderengeneeskunde: kijk ook naar andere manieren om zorg vorm te geven.”

 

“Het werken met de zorgcirkels loopt sinds afgelopen december. Dat is nog te kort om het volledige beeld aan langetermijneffecten te kunnen zien”, menen Hendrikse en Heisen. “Maar we zien wel veel positieve resultaten”, zegt Heisen. “We moeten blijven durven omdenken. Ook Novicare denkt hierin continu mee”, aldus Hendrikse. Hij vervolgt: “Samen met Novicare lukt het ons om verbeteringen op een verantwoorde manier voor elkaar te krijgen.”

 

Over Amaliazorg

Amaliazorg biedt warme zorg en welzijn voor mensen met dementie. Vanuit de overtuiging dat een waardevolle dag voor elke bewoner of deelnemer aan dagactiviteiten mogelijk is, werkt Amaliazorg belevingsgericht. Zij stemt zorg, welzijn en eventueel wonen af op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van haar cliënten. Amaliazorg heeft locaties in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. Meer weten? Bekijk de website van Amaliazorg.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief