Nieuws

11 juli 2022

“We hebben wat te brengen en doen het vooral samen”

In het landelijke buitengebied van Heemskerk ligt woonzorgboerderij de Reigershoeve. Een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen met dementie. Sinds de zomer van 2020 is Novicare betrokken bij de medische zorg voor de bewoners. Specialist ouderengeneeskunde Mary Borgmann geeft een kijkje in de keuken en vertelt over haar werk bij een van de zorgorganisaties waar ze vanuit Novicare werkzaam is.

 

Mary Borgmann, specialist ouderengeneeskunde“Cliëntgerichte zorg, je zorg om de cliënt heen organiseren, ik denk dat het in elke visie van iedere zorgorganisatie in Nederland staat”, zegt Mary. “Het mooie bij de Reigershoeve is, dat het hier echt in het DNA zit van iedereen die er werkt. Als er een nieuwe bewoner komt, is de belangrijkste vraag: ‘wie bent u en hoe kunnen we uw leven hier zo goed mogelijk voortzetten?’”. Op papier klinkt dat eenvoudig, in de praktijk blijkt hoe toegewijd het team hiermee omgaat. Ging iemand ’s avonds om 22.00 uur altijd een blokje om? Dan doen ze dat hier ook. Wil iemand zelfstandig een stukje fietsen? Zij zeggen niet meteen nee, maar kijken hoe ze dit kunnen organiseren. Mary vervolgt: “Bij de Reigershoeve is het altijd ‘ja, tenzij’ en dat sluit perfect aan op de visie van Novicare. Regeltjes opzij, de cliënt naar voren. Zo geef je het leven van cliënten kleur.”

 

Visie als leidraad

Samen met psycholoog Lauré Karreman zijn er de afgelopen periode mooie stappen gezet in de samenwerking. Zo wordt gestreefd naar zo min mogelijk gebruik van psychofarmaca, introduceren we binnenkort de slimme bril en is bijvoorbeeld het Covid-beleid steeds naar de laatste inzichten aangepast, maar wel altijd met de visie van de Reigershoeve als leidraad. “Natuurlijk komt het wel eens voor dat we niet helemaal op één lijn zitten. Als arts heb ik de wijsheid niet in pacht, ik kan wel wijzen op risico’s. Gelukkig weten we elkaar altijd goed te vinden.”

 

Twee keer per jaar heeft de Reigershoeve een visiedag voor alle medewerkers. “Vanaf het begin sluiten wij daar ook bij aan, wat enorm bijdraagt aan onze samenwerking. Op één van die dagen, heb ik samen met twee medewerkers van de Reigershoeve de palliatieve zorg uitgelicht. De medewerkers hebben hier echt hun voordeel mee gedaan en er ook steeds beter invulling aan weten te geven, ook in de terminale levensfase. Voorheen kwam buurtzorg bij palliatieve sedatie de zorg verlenen, nu doen de teams dat dus zelf.”

 

SO Mary Borgmann deelt haar passie voor het vak

Mary Borgmann liet jonge dokters en studenten kennis maken met de veelzijdigheid van het vak ouderengeneeskunde en deelde haar passie tijdens de inspiratiesessie van TalentCare. Wil je de sessie terugkijken? Dat kan via deze link.

Quote Mary Borgmann, specialist ouderengeneeskundeReigershoeve in zijn kracht

Onze samenwerking startte met de specifieke expertise van een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een verpleegkundig specialist. Al snel bleek hoe goed het team van de Reigershoeve in zijn kracht staat: alles wat ze nodig hebben is de specifieke expertise van een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog, het overige deel zit diep verankerd in de vezels van de medewerkers. “Het vernieuwende, het goed kijken naar wat medisch gezien echt nodig is, dat past bij de Reigershoeve én bij Novicare. Daar vinden wij elkaar. We hebben echt wat te brengen, we moeten het samen doen”, besluit Mary.

 

Over de Reigershoeve

Op een mooi plekje in Heemskerk staat woonzorgboerderij de Reigershoeve. In vier groepswoningen wonen 27 mensen met dementie die intensieve verzorging nodig hebben, waarvan één bestemd is voor mensen met dementie jonger dan 65 jaar.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief