Nieuws

30 juni 2022

Elkaar vinden en stappen zetten volgens een duidelijke visie

Bernadette Willemsen, bestuurder ReigershoeveEen buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie, dat is de Reigershoeve in Heemskerk in een notendop. Sinds de zomer van 2020 is Novicare betrokken bij de medische zorg voor de bewoners. Bernadette Willemse, één van de twee bestuurders van de Reigershoeve, vertelt over de samenwerking.

 

Voorheen was de huisarts betrokken bij het medische deel van de zorg voor de bewoners. Toen dit te complex werd, kreeg Reigershoeve van het Zorgkantoor groen licht voor intramurale financiering. Bernadette: “Wij zijn te klein om eigen behandelaars in dienst te hebben, en gingen dus op zoek naar een partner voor dat deel. Bij Novicare hadden we direct een goed gevoel: in plaats van zo veel mogelijk uren te willen verkopen, willen zij juist vanuit een visie zo slim mogelijk omgaan met de beschikbare capaciteit. De Reigershoeve werkt ook sterk vanuit een visie, dus dat sluit aan. En door kritisch te kijken naar inzet en kosten van onder meer behandeldiensten kunnen we een relatief hoge personele bezetting in de woningen realiseren.”

 

Team in zijn kracht

De samenwerking startte met de specifieke expertise van een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een verpleegkundig specialist. Al snel bleek hoe goed het team van de Reigershoeve in zijn kracht staat: alles wat ze nodig hebben is de specifieke expertise van een SO en een psycholoog, het overige deel zit diep verankerd in de vezels van de medewerkers. “Het vernieuwende, het goed kijken naar wat medisch gezien echt nodig is, dat past bij de Reigershoeve én bij Novicare. Daar vinden wij elkaar.” zo vult Mary Borgmann aan die als specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij de Reigershoeve.

 

Onze visie zit in ons DNA

De Reigershoeve heeft een heel eigen visie op de zorg voor mensen met dementie, deze zit in het DNA van iedereen die er werkt. Bernadette lacht: “Ja, in het begin had ik wel te doen met de behandelaars van Novicare. Het is echt even wennen als je bij ons komt werken. Onze medewerkers schromen niet om behandelaars te vragen waarom zij doen wat ze doen. Gelukkig waren specialist ouderengeneeskunde Mary Borgmann en psycholoog Lauré Karreman meer dan bereid zich te verdiepen in onze organisatie. Ze begrijpen en waarderen de betrokkenheid van onze medewerkers. Het welzijn van de bewoners gaat boven alles.”

 

Toen we in 2020 startten, werden Mary en Lauré op een bijzondere manier geïntroduceerd in de organisatie. Bernadette vervolgt: “Tijdens een visiedag vroegen we hen hun eigen dementiepaspoort op te stellen. Wat is voor hen belangrijk als zij zelf dementie krijgen? Wat willen ze wel en wat niet? Op basis van die paspoorten schreven teams tijdens onze halfjaarlijkse visiedag ieder een zorgplan waaruit de behandelaars hun ideale woning mochten kiezen. Er werd hard gestreden om de behandelaars als ‘nieuwe bewoner’ in hun woning te krijgen!” Een originele manier om de behandelaars aan het team te presenteren en tegelijk een goede manier om de organisatie te leren kennen. Het past bij de Reigershoeve.

 

“In de ruim anderhalf jaar dat we samenwerken hebben we elkaar goed weten te vinden en hebben we mooie stappen gezet. Zo streven we naar zo min mogelijk gebruik van psychofarmaca en zijn onze medewerkers tijdens een visiedag door Mary en twee collega’s van de Reigershoeve geschoold in de zorg rondom palliatieve sedatie. We hebben een heel duidelijke visie. Voor een buitenstaander lijkt het misschien alsof we maar wat doen, maar dat is absoluut niet zo. Mary en Lauré zijn betrokken, begrijpen waar we voor staan en waarom we doen wat we doen. En het meest belangrijke: ze passen in het team. Dat is voor een kleine organisatie als de onze van groot belang”, besluit Bernadette.

 

 

Over de Reigershoeve
Op een mooi plekje in Heemskerk staat woonzorgboerderij de Reigershoeve. In vier groepswoningen wonen 27 mensen met dementie die intensieve verzorging nodig hebben, waarvan één bestemd is voor mensen met dementie jonger dan 65 jaar.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief