Nieuws

14 juni 2022

Je horizon verbreden met kwalitatieve quickscans

Als behandelaar bij Novicare kom je bij verschillende zorgorganisaties. Ze zetten hun expertise in en doen ook weer nieuwe kennis op. Hoe mooi is het, als je die kennis vervolgens kunt delen met organisaties die daarom vragen? Dit doen we bij Novicare onder meer met een kwalitatieve quickscan in de ouderenzorg of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Saskia de Haas (arts VG) is één van de behandelaren die quickscans uitvoert bij woonzorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze vertelt: “Met de kwalitatieve quickscan geven we zorgorganisaties in relatief korte tijd een heel gedegen beeld van hun medische dienst. We vormen ons een goed beeld van wat er speelt, maken inzichtelijk wat er goed gaat en waar nog risico’s liggen.”

 

Tijdens de kwalitatieve quickscan gebruiken we verschillende onderzoekstechnieken. We voeren een groot aantal gesprekken, waarin we onderzoeken hoe de medische dienst is georganiseerd, welke disciplines er zijn, hoe er wordt samengewerkt en of er taakherschikking plaatsvindt. Ook lopen we mee met de medische dienst en beoordelen we een aantal rapportages en documenten uit de organisatie. Ons doel is om dit hele proces binnen twee à drie maanden af te ronden.

 

Saskia vervolgt: “Bij Novicare zijn we allemaal behandelaar, maar wat ons bindt, is dat willen veranderen en innovatief zijn echt in ons bloed zit. Als je weet dat er maar 250 artsen VG in heel Nederland zijn, begrijp je dat het van groot belang is om de specifieke geneeskundige zorg die zij leveren voor een zo breed mogelijke groep toegankelijk te houden. Niet alleen voor cliënten in een instelling, maar juist ook voor hen daarbuiten. Dit vraagt echt een andere denkrichting. Hoe kan ik mijn expertise als arts VG toevoegen aan de huisarts voor al die mensen die thuis wonen, of in een kleinschalige setting? Hoe zet je mij in waar ik nodig ben? Wij zien een deel van de oplossing in het zogenaamde stepped care-model, dat kritisch kijkt naar welke zorg waar hoort en wie je daar vervolgens op inzet. Moet een arts bijvoorbeeld wel ingezet worden voor zaken die een verpleegkundig specialist ook kan? Dat zijn relevante vragen, die naar voren komen in een kwalitatieve quickscan. Het is voor mij een uitdaging om daarover mee te denken.”

 

Persoonlijke groei is belangrijk voor Saskia. In haar werk bij zorginstellingen stuitte ze soms op weerstand als ze haar ideeën deelde. Bij Novicare omarmen we dat juist. “Met de quickscan krijgen we een kijkje in andermans keuken. Het verbreedt mijn horizon. Ik leer er veel van en krijg de ruimte om mijn kennis, onze kennis, te delen met andere zorgorganisaties. Je kunt niet alleen vinden dat het anders moet, je kunt er ook actief mee aan de slag gaan. Juist dat geeft me zo’n energie!”, besluit ze.

 

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief