Nieuws

29 september 2022

Leren van elkaar voor optimale revalidatiezorg

Novicare biedt steeds vaker Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) aan. Lotte Vonken en Sabrina Winkelaar zijn specialisten ouderengeneeskunde (SO) die vanuit Novicare werkzaam zijn binnen de GRZ. Wat trekt hen aan in deze vorm van zorg? En welke bijdrage leveren zij aan het toekomstbestendig houden ervan?

 

Sabrina is heel duidelijk over waarom ze graag in de GRZ werkt. “Ik hou enorm van het dynamische aspect van deze vorm van zorg verlenen. Het snelle schakelen, het multidisciplinaire werken, de vaak wat complexere patiëntproblematiek. Ook vinden er volop ontwikkelingen plaats in het werkveld. De combinatie van dat alles spreekt me aan”, vertelt ze. Sabrina werkt inmiddels drie jaar bij Novicare in de GRZ en werd vanaf het begin betrokken bij de opzet hiervan. Momenteel werkt ze in de JacobKliniek, waar ze het eerste aanspreekpunt is voor alle zaken met betrekking tot de medische dienst en overstijgende zaken op revalidatiegebied. Ook is ze opleider van huisartsen in opleiding en supervisor van SO’s in opleiding. Over een half jaar rondt ze de kaderopleiding Geriatrische Revalidatie af. “Ik heb een voorliefde voor revalidatie, het is prachtig om mensen voor je neus op te zien knappen.”

 

Optimaal behandelen

Lotte is sinds dit jaar vanuit Novicare werkzaam bij revalidatiecentrum Vitala+. Ze combineert dit met de psychogeriatrische en somatische zorg voor haar cliënten. Als specialist ouderengeneeskunde verdiepte zij zich middels een kaderopleiding in de palliatieve zorg. “Wat zowel binnen de palliatieve zorg als de GRZ zo is, is dat je zo optimaal mogelijk probeert te behandelen binnen de mogelijkheden en behandelwensen van de cliënt. In de GRZ geef je mensen daarbij zoveel mogelijk de kans te herstellen en optimaal te revalideren, maar je bent ook eerlijk als dat niet haalbaar is of ze langer moeten revalideren in een verpleeghuis.” “Gelukkig gaat zeker tachtig procent van de revalidanten na de revalidatieperiode terug naar huis”, vult Sabrina aan.

 

Leren van elkaar

De GRZ is een heel eigen en relatief nieuw vakgebied binnen de ouderengeneeskunde, waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, is kennisuitwisseling van groot belang, intern en extern. Novicare behandelaren werken vanuit dezelfde medische vakgroep op meerdere locaties, waardoor interne kennisuitwisseling gemakkelijk en laagdrempelig kan plaatsvinden. Lotte en Sabrina zochten elkaar daarvoor bewust op. “Binnen de JacobKliniek werken we hard aan het optimaliseren van de werkprocessen. Zo hebben we de afdelingen anders vormgegeven en doelgroepen anders geclusterd”, vertelt Sabrina. “Met het optimaliseren van werkprocessen zijn wij ook bezig”, vertelt Lotte. “We draaien een pilot waarbij de revalidant multidisciplinair opgenomen wordt, in plaats van dat deze één voor één langs alle schakels uit de keten moet. En dat is niet alleen prettig voor de revalidant zelf, het is ook voor ons efficiënter. Het is waardevol om dit soort inzichten met elkaar te delen.” Ook binnen de organisaties waar Lotte en Sabrina werkzaam zijn, vindt kennisuitwisseling plaats tussen behandelaren. “Het is een multidisciplinaire team effort om iemand weer op de been te helpen”, vertelt Lotte. “Zonder je collega’s en jullie gezamenlijke kennis, ben je nergens.” Sabrina vult aan: “Je werkt samen met veel verschillende disciplines en leert enorm veel van elkaar. Een fysiotherapeut met twintig jaar CVA-ervaring, daar leer ik bijvoorbeeld elke dag weer van.”

 

Kennis bundelen

Bij Novicare vinden wij het belangrijk om medische kennis te bundelen over organisaties heen. Sabrina en Lotte maakten hier werk van door contact op te nemen met Vivium Zorggroep, een zorgorganisatie die actief is in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid en ook geriatrische revalidatiezorg verleent. Over en weer werd kennis uitgewisseld. “Als het elders goed loopt, wil je van elkaar leren. Met als doel optimale revalidatiezorg”, vertelt Lotte. Met Vivium spraken zij en Sabrina bijvoorbeeld over de inrichting van zorgpaden, de opnameprocedure, de aanpak van het multidisciplinair overleg (MDO) en hoe beide partijen het ontslag aanpakken. “De kennis is opgehaald, de volgende stap is bepalen wat we gaan doen met die kennis”, vertelt Sabrina. “Het is niet wenselijk of haalbaar om opgedane inzichten één op één te kopiëren, wel willen we toewerken naar meer landelijke uniformiteit binnen de GRZ. Daar willen we als Novicare ons steentje aan bijdragen.”

 

Van betekenis zijn

Sabrina en Lotte zijn duidelijk over dat iedereen recht heeft op revalidatie. “Niets is zo verdrietig als iemand meteen doorsturen naar een verpleeghuis, terwijl er nog verbetering mogelijk is”, vertelt Lotte. “Diegene moet eerst de kans krijgen maximaal te revalideren.” Over het mooiste aspect van hun werk binnen de GRZ zijn Sabrina en Lotte het dan ook gauw eens. “Het geeft veel voldoening om mensen te helpen weer thuis te kunnen wonen. Ze zijn vaak enorm dankbaar en gemotiveerd”, vertelt Sabrina. Lotte vult aan: “Wij vormen een brugfunctie en kunnen echt van betekenis zijn voor de cliënt én de familie. Laatst nog kwam er een cliënt uit het ziekenhuis die er behoorlijk slecht aan toe was. Nu praten we over een ontslagtraject naar huis. Dat is toch fantastisch?”

 

Nieuwsgierig of werken in de GRZ ook iets voor jou is? Neem een kijkje in onze keuken! Plan een koffiemoment of meeloopdag in met één van onze behandelaren via onze website.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief