Nieuws

04 april 2022

Medisch leiderschap, vast punt op alle agenda’s

Medisch leiderschap is een actueel thema in de zorg. Zo heeft Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties, vorig jaar een oproep gedaan om dit verder te ontwikkelen en te integreren in de eigen organisatie. Wij zijn hiermee met onze specialisten ouderengeneeskunde aan de slag gegaan. Wat betekent medisch leiderschap in de praktijk en -niet onbelangrijk- wat is het niet.

 

Het zorglandschap verandert en de vraag naar zorg aan ouderen neemt toe. Zowel in hoeveelheid als in complexiteit. Specialisten ouderengeneeskunde komen hierdoor in een veranderende rol terecht. Dit vraagt expliciet om medisch leiderschap. Bij taakherschikking bijvoorbeeld verschuift de rol van specialist ouderengeneeskunde steeds meer naar die van expert. Een verpleegkundig specialist, physician assistant of basisarts neemt een deel van de zorg onder eigen regie over, waardoor de SO zich kan richten op de meer complexe zorgvragen en bijvoorbeeld op kwaliteitsvraagstukken op bestuurlijk niveau. In onze visie gaat de specialist door deze ontwikkeling meer consulteren en superviseren, maar blijft deze zeker ook zelf betrokken in de directe cliëntenzorg.

 

Voor welke zaken is een SO verantwoordelijk in deze veranderende rol en waarvoor niet? Over welke kwaliteitsvraagstukken kan een SO gevraagd en ongevraagd bestuurders adviseren? Hoe neemt hij of zij regie bij de uitvoering van taakherschikking en delegatie? Bij Novicare stonden deze zaken al enige tijd op de agenda. Door de COVID-pandemie is echter helder geworden dat de rol meer expliciet moet worden gemaakt. Daarom zijn we met onze SO’s in gesprek over hun invulling van medisch leiderschap: hoe willen ze deze rol invullen en wat heeft een SO nodig om zich hierin te ontwikkelen? Dit hoeft niet altijd heel groots te zijn. Medisch leiderschap begint op cliëntniveau: durven staan voor goede zorg voor jouw cliënt, knopen durven doorhakken daar waar het moet. In aanvulling hierop zetten wij dit onderwerp op de agenda van het gesprek met onze samenwerkingspartners en leggen we het nog duidelijker vast in de SLA.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief