Nieuws

17 november 2021

Op verkenning: ouderenzorg meets verstandelijk gehandicaptenzorg

Een casus over het gedrag van een cliënt was voor specialist ouderengeneeskunde Maaike de Jong aanleiding om van gedachten te wisselen met arts verstandelijk gehandicapten Margriet van Duinen. Zag zij andere opties om de cliënt verder te helpen? Een tal van nieuwe mogelijkheden om te onderzoeken en een afspraak voor een meeloopochtend was het resultaat. Want als in de VG-sector bepaalde mogelijkheden als ‘gewoon’ worden beschouwd, zijn er vast meer zaken in de ouderenzorg die we vanuit een ander perspectief kunnen benaderen en andersom. Wat kunnen we van elkaar leren en samen ontwikkelen?

 

Nieuwsgierigheid is de eerste stap naar vernieuwing

Margriet van Duinen (AVG) en Maaike de Jong (SO)

Links: Margriet van Duinen – Rechts: Maaike de Jong (foto d.d. medio november voordat 1,5 meter afstand de norm was).

Maaike blikt terug op een interessante ochtend: “Alleen al het delen van onze ervaringen leverde boeiende verschillen op die over en weer onze nieuwsgierigheid prikkelden. Als iets in de VG-sector op een bepaalde manier geregeld is, waarom doen we het in de ouderenzorg anders? Kunnen we met elkaar verkennen wat de inhoud echt nodig heeft en het proces daarop aanpassen? Dat betekent loslaten van wat we gewend zijn om te doen, buiten de gebaande paden kijken en met nieuwsgierigheid ons werk spiegelen aan de situaties en de mogelijkheden. Wie weet wat het ons brengt?”

 

Maaike illustreert het met een voorbeeld: “Een psycholoog is expert op het gebied van gedrag. In de ouderenzorg wordt een psycholoog betrokken op indicatie van een SO. In de verstandelijk gehandicaptenzorg is de psycholoog standaard aanwezig, verzorgt zelfstandig visites en heeft korte lijntjes met de zorg. Daardoor is de psycholoog sneller bewust van gedrag dat nu nog geen probleem is maar mogelijk in de toekomst wel. Preventief behandelen is dan mogelijk. De psycholoog in de regie is een optie die ik graag wil exploreren in de ouderenzorg.”

 

Binnenkort worden de rollen omgedraaid en gaat Margriet op verkenning in de ouderenzorg.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief