Nieuws

01 december 2022

Opleider zijn: een krachtige wisselwerking

Om de schaarste van behandelaren te ondervangen en de kwaliteit in de ouderenzorg te borgen, investeren we volop in opleidingsplekken en keuzestages van medisch behandelaren. Specialist ouderengeneeskunde (SO) Harriet Zuiderduin is één van de mensen die deze behandelaren in opleiding begeleidt en opleidt. Een rol die haar uitdaging en afwisseling brengt: “Het houdt me scherp.”

 

Op een rode achtergrond van grafische, organische vormen staat in het wit een quote: van SO en opleider Harriet Zuiderduin 'Opleider zijn houdt je scherp'.“Na acht jaar werken als SO zocht ik meer uitdaging in mijn werk. De kans om opleider te worden kwam op mijn pad en die greep ik graag aan”, vertelt Harriet. Ze is vanuit Novicare werkzaam als SO binnen verschillende zorginstellingen in Noord-Holland. Daarnaast doet ze één dagdeel per twee weken consulten voor de huisarts bij een particuliere zorginstelling. “In de anderhalf jaar dat ik opleider ben, heb ik drie artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (AIOS) begeleid. Eén daarvan wordt binnenkort mijn nieuwe collega SO, erg leuk! Recent is een vierde AIOS gestart die ik nu begeleid.”

 

Geen eenrichtingsverkeer

Het mooiste aan haar opleidersrol vindt Harriet dat het geen eenrichtingsverkeer is. “Het begeleiden van een AIOS is echt een wisselwerking. Ik draag mijn kennis en kunde over, maar leer ook weer van hen. Over de nieuwste richtlijnen of vernieuwende zaken die in de AIOS-groep besproken zijn. Opleider zijn houdt me scherp. Bovendien is het leuk om anderen te enthousiasmeren voor dit vak. Ik zou het iedere SO aanraden!”

 

 

“Het begeleiden van een AIOS is echt een wisselwerking. Ik draag mijn kennis en kunde over, maar leer ook van hen.”
– Harriet Zuiderduin, specialist ouderengeneeskunde en opleider

 

 

Uitdaging en afwisseling

Hoe combineert Harriet de zorg voor haar cliënten met haar opleiderstaken? “Ik ben minder uren per week aan het ‘dokteren’ dan voorheen, maar dat biedt mij juist de uitdaging en afwisseling waar ik binnen mijn werk naar op zoek was”, vertelt ze. “Afhankelijk van hun ervaring draaien de meeste basisartsen in opleiding mee als arts op afdelingen van een of meerdere locaties. Als opleider geef ik de AIOS supervisie en observeer ze tijdens hun visites, gesprekken en/of MDO’s. Wat gaat goed? Wat kan beter? En komen ze zelf met een plan waar nodig? Leerpunten neem ik mee naar het wekelijks leergesprek. Dan kijken we samen naar ontwikkeldoelen en de voortgang daarvan. Ik vind het daarin heel belangrijk om te kijken naar waar de AIOS behoefte aan heeft. Ik probeer vooral ondersteunend te zijn en niet te veel te sturen.”

 

Spin in het web

Die leerpunten? Die gaan verder dan medisch inhoudelijke kennis en hoe een AIOS dat toepast. Harriet licht het toe. “Je moet een goede dokter zijn, maar ook goed kunnen communiceren met alle betrokken partijen. En dat zijn er nogal wat: verschillende disciplines, het zorgteam, de cliënt zelf, diens familie. En die hebben allemaal hun eigen doelen en agenda. Al deze partijen op een goede manier meenemen in het behandelproces, rekening houden met hun doelen en zorgen dat zij zich gehoord voelen, dat is niet altijd eenvoudig. Een SO is een echte spin in het web, dat kan best pittig zijn. Om de AIOS hierbij te ondersteunen, bieden we ze handvatten voor constructieve communicatie en leren we ze verschillende gespreksstijlen aan. Ook ben ik aanwezig bij gesprekken om de AIOS later van feedback en tips te kunnen voorzien.”

 

Zitten er nadelen aan het zijn van opleider? “Voor mij niet of het moet zo zijn dat je met eigen hiaten en gebreken geconfronteerd wordt”, vertelt Harriet. “Belangrijk is dat je er de tijd voor hebt. Je kunt opleider zijn niet even ‘erbij doen’. Mijn tip is dan ook: heb je als SO de ambitie om basisartsen op te leiden tot specialist ouderengeneeskunde? Zorg dan dat je er tijd voor krijgt, desnoods door bepaalde taken in overleg te laten vallen. Dan krijg je echt energie van je nieuwe rol.”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief