Nieuws

15 december 2022

Samen nog bewuster werken aan optimale dienstverlening

Het noodzakelijke werk doen met minder handen vereist van onze behandelaren en van zorgorganisaties een andere manier van denken én werken. Om onze behandelaren hierin te ondersteunen, zijn we ruim een jaar geleden gestart met het thema Optimale dienstverlening. We nemen je graag mee in de laatste ontwikkelingen.

 

We behandelen doorlopend onderwerpen die raken aan het thema Optimale dienstverlening. Zo kwamen het afgelopen jaar de onderwerpen werkplezier en ‘wat als het anders loopt’ voorbij. Hoe behoud je je werkplezier als er weinig handen beschikbaar zijn en wat kun je als behandelaar doen als er uitdagingen zijn bij de zorgorganisatie waardoor processen of afspraken anders verlopen? We ontwikkelden in samenwerking met onze behandelaren trainingssessies, tools en handvatten die het nemen van beslissingen in dit soort situaties vergemakkelijken. Zodat er een gezonde balans blijft bestaan tussen noodzaak en afspraak en ze veilig blijven werken binnen de gemaakte afspraken – juist ook wanneer het anders loopt dan gepland of verwacht.

 

In oktober zijn we van start gegaan met de derde stap binnen het thema Optimale dienstverlening. Na een evaluatie van het afgelopen jaar stonden we stil bij wat we gaan verbeteren met het oog op de dagelijkse praktijk bij onze samenwerkingspartners. Het nieuwe jaarplan dat we recent hebben opgeleverd gaat daar zeker bij helpen. Verder gaan we binnenkort aan de slag met het versterken van de rollen die we bij Novicare kennen, zoals onder andere de relatiebeheerder en medisch leider. Wat is ieders verantwoordelijkheid? En hoe kun je in samenspel met elkaar, de behandelaren en de vakgroep de juiste stappen vooruit blijven zetten om ook in de toekomst beschikbaar te blijven voor het verlenen van de best mogelijke zorg voor de groeiende groep cliënten?

 

Gezamenlijke uitdaging

Voorop staat dat we deze uitdaging alleen het hoofd kunnen bieden als we deze met onze samenwerkingspartners aangaan. Dat betekent dat we ook komend jaar met hen hierover actief in gesprek blijven gaan. Zodat ook de zorgorganisaties waar onze behandelaren vanuit Novicare werkzaam zijn bewuster omgaan met dit thema.

 

Wederzijdse verwachtingen helder hebben is hierbij belangrijk. Daarom leggen we deze vast in de samenwerkingsovereenkomst en/of SLA, welke we vertalen in concrete werkafspraken. Wat is wiens rol? Waar zijn wij verantwoordelijk voor en waarvoor juist niet? En hoe komen we tot de juiste keuzes hierin? Met het vernieuwde jaarplan, informatie over de geleverde inzet en via vaste overlegmomenten ondersteunen we onze behandelaren in het monitoren of de gezamenlijke afspraken in de praktijk worden opgevolgd. Loopt het niet zoals verwacht? Dan staan ze als team stil bij wat ze aan kunnen passen om te voldoen aan de afspraken. Wat kunnen ze doen om hun werk- en behandelplezier te vergroten? En niet onbelangrijk: wat verwachten ze hierin van onze samenwerkingspartner en wie signaleert richting de verantwoordelijke bij de samenwerkingspartner? Zo kunnen we bewust vanuit de gemaakte afspraken het gesprek met elkaar aangaan. Samen onderzoeken we welke stappen we verder kunnen zetten richting de beste zorg voor de cliënten, ons behandelplezier of dat er wellicht aanvullende afspraken nodig zijn met betrekking tot onze inzet.

 

Wat ons betreft zijn dit mooie stappen op weg naar toekomstbestendige zorg waarin aandacht is voor behandelplezier. Heb je vragen of wil je met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief