Nieuws

17 april 2024

Samen werken aan goede ideeën

Ergotherapeut Youri Mattu en zijn collega’s zien het steeds vaker: een groeiende hoeveelheid complexe zorgvragen bij ouderen met dementie en meer crisisopnames in het ziekenhuis of verpleeghuis omdat iemand echt niet meer thuis kan wonen. Kunnen crisisopnames voorkomen worden, in de eerste plaats voor de oudere en verwanten voor wie een crisisopname een ingrijpende gebeurtenis is? Youri wijdde er zijn afstudeeronderzoek aan dat hij deed voor de Master Innovatie in Zorg en Welzijn. Hij onderzocht het probleem achter de hoeveelheid crisisopnames bij mensen met dementie in de thuissituatie.

 

“Van alle mensen met dementie krijgt gemiddeld 22% te maken met een ziekenhuisopname, waarvan 84% een acute opname betreft”, vertelt Youri. “Dat is een groot aantal. En zo’n crisisopname is voor niemand wenselijk: niet voor de cliënt, niet voor de naasten en niet voor zorgorganisaties en behandelaren. Want bij een crisisopname ben je vrijwel altijd te laat.” Hij onderzocht hoe deze crisisopnames tot stand komen en hoe deze zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. “Voorkomen zal niet altijd kunnen, maar soms ook wél. Factoren die daarbij cruciaal zijn, zijn bijvoorbeeld het tijdig signaleren van crisisfactoren door professionals en het werken met proactieve zorgplannen. Ik denk dat interprofessioneel samenwerken hier veel aan kan bijdragen.”

 

Ergotherapeut Youri Mattu ondertekent zijn masterdiploma

Tijdens zijn onderzoek sprak Youri verschillende betrokkenen, waaronder veel van zijn Novicare collega’s. “Ik heb volop gebruik mogen maken van de kennis die aanwezig is in de organisatie. Van fysiotherapeut tot SO tot psycholoog: iedereen maakte tijd om bij te dragen aan dit onderzoek en hun kennis met mij te delen.” Youri vult aan: “We hebben zulke goede ideeën die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Ik ben blij dat ik hiervoor ideeën kan aandragen en dat Novicare mij de kans heeft geboden om deze master te gaan doen.”

 

Zijn belangrijkste inzicht? “We zien dementie te vaak als één begrip of ziekte, maar iedere persoon met dementie heeft weer eigen risicofactoren en een eigen identiteit. We moeten proactief werken en maatwerk leveren om de klappen nu en in de toekomst op te kunnen vangen. Deze inzichten wil ik gaan inzetten om een positieve bijdragen te leveren aan het welzijn van verschillende cliëntgroepen.”

 

Ook benieuwd naar onze opleidingsmogelijkheden? Ontdek ons scholingsaanbod of vraag een gesprek aan met een van onze behandelaren via Kijkje in de keuken. Je bent van harte welkom.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief