Nieuws

23 augustus 2022

Samen werken aan optimale dienstverlening

Vijf gouden sterren voor een witte achtergrondHerken je dit? Je bent specialist ouderengeneeskunde en loopt visite op je afdeling. Je merkt dat de visite niet is voorbereid door de verzorgende, bovendien worden jullie meermaals gestoord voor “nu je er toch bent…kan je even…?”. Je visite loopt uit en je hebt voor je gevoel minder gedaan voor je cliënten dan je zou willen. Geen gewenste situatie voor de cliënt, maar ook niet voor jou als behandelaar.

 

 

Echt waarde toevoegen voor zoveel mogelijk cliënten en de kwaliteit leveren waar wij garant voor staan. Dat is wat ons betreft optimale dienstverlening. Maar hoe streef je dit na als er weinig handen beschikbaar zijn of als je te maken hebt met uitdagingen bij de zorgorganisatie waar je cliënten behandelt? Onze behandelaren leverden regelmatig ter compensatie extra inzet: gaten dichtlopen, omdat dit in eerste instantie de veiligheid van cliënten en henzelf het meeste borgt. Voor de lange termijn helaas geen duurzame oplossing én geen goede basis voor behandelplezier.

 

Hoe realiseer je dan wel die optimale behandeling? Het vereist van behandelaren en van zorgorganisaties een andere manier van denken én werken. Om onze behandelaren hierin te ondersteunen ontwikkelden we aan de hand van het centrale thema ‘Optimale dienstverlening’ samen met hen trainingssessies, tools en handvatten, zodat ze veilig blijven werken, effectief advies geven over oplossingen en hun eigen tijdbesteding reëel houden.

 

Basis op orde

Om optimale dienstverlening te kunnen leveren zijn duidelijke afspraken nodig. Waar werken we samen aan, wat doen we wel en wat niet? Dit leggen we vast in een SLA (Service Level Agreement) met onze samenwerkingspartner en we maken proces- en werkafspraken die zorgen voor een goede en veilige werksituatie. Loopt het anders dan is afgesproken? Dan grijpen onze behandelaren terug op deze afspraken en sturen indien mogelijk meteen bij. Zodat ze blijven doen waar ze goed in zijn: cliënten behandelen met complexe vraagstukken.

 

Dus die visite waar we eerder over spraken? In dat geval kan en mag je als behandelaar teruggrijpen op de werkafspraken waarin de wederzijdse verwachtingen vastgelegd zijn. Ga positief en oplossingsgericht het gesprek aan: wat maakt dat het nu niet gelukt is en wat kunnen we doen om de afspraken na te komen die voor ons een randvoorwaarde zijn voor kwaliteit van behandeling?

 

Wat als het anders loopt?

Ondanks die goede basis lukt het soms niet om de zorg te leveren zoals wij dat nastreven. Via een aantal tools ondersteunen we onze behandelaren om een uitdagende situatie weer op de rit krijgen. Zoals de escalatieladder en de ACBDE-kaart. Deze bieden handvatten om inzicht te creëren, zaken bespreekbaar te maken en samen met het behandel- en zorgteam weer te bewegen richting goede en veilige zorg voor cliënt, behandelaar en zorgorganisatie. Samen, want je hoeft het niet alleen te doen.

 

Meer weten over Optimale dienstverlening?

Onze behandelaren zijn inmiddels actief aan de slag met het thema Optimale dienstverlening en het werpt zijn vruchten af. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust een kijkje in onze keuken. We gaan graag met jou in gesprek over dit onderwerp.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief