Nieuws

28 april 2021

Slimmer werken door waarde toe te voegen vanuit thema

Naast de behandeling van cliënten, helpen wij onze samenwerkingspartners ook bij het optimaliseren van de kwaliteit van zorg. In november vorig jaar vertelden we bijvoorbeeld over de eerste successen van de inzet van de virtuele bril tijdens het zorgproces. Een mogelijkheid om nog beter aan te sluiten bij het zorgproces en dagritme van de cliënt. Een andere ontwikkeling die wij graag delen is het meer themagericht kijken naar de kwaliteit van zorg.

 

Preventief werken en meer cliënten helpen

Technologische ontwikkelingen zorgen voor verbeteringsmogelijkheden in de zorg. Het maakt dat wij op een andere manier naar zorgvragen kijken; niet perse vanuit discipline maar vanuit thema. Het raakt dan een hoger doel. Bij het thema Eten & Drinken gaat het dan enerzijds om lekker en veilig blijven eten en drinken voor de cliënt en anderzijds het zo gemakkelijk mogelijk organiseren voor het zorgteam. En zo zijn er meer thema’s in ontwikkeling: mobiliteit, omgang met gedrag en triage en signaleren. Door overstijgend te kijken naar thema’s die spelen bij een zorgorganisatie, wordt het mogelijk om preventief te werken en meer cliënten tegelijkertijd te helpen. Dit is nodig om de zorgvraag in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
Samen met een aantal van onze samenwerkingspartners starten wij daarom een pilot om te kijken hoe wij hen vanuit thema’s kunnen ondersteunen en niet per se vanuit discipline. Mogelijkheden uit de praktijk verbinden aan de ambitie van onze behandelaren; volgens ons een sterke manier van ontwikkelen!

 

Wij starten dit traject met een nulmeting bij een aantal samenwerkingspartners die de genoemde thema’s op de agenda hebben staan. Wat is hun visie over eten en drinken bijvoorbeeld? Hoe is het nu georganiseerd en waar wil de zorgorganisatie heen? Moet de keuken aangepast worden? Zijn zij toegerust op het gebruik van aangepaste consistenties? Is kennis en kunde bij de zorg op orde? Onze
behandelaren kunnen vanuit hun kennis, kunde en visie waarde toevoegen aan dit proces en een bijdrage leveren om dit binnen een zorgorganisatie in te richten.

 

Cliëntvragen loskoppelen van discipline

Door te werken vanuit thema’s koppelen we het los van discipline. Een thema raakt meerdere disciplines. Zoals dus het thema eten en drinken waarbij zowel logopedie als diëtetiek betrokken kunnen zijn. Voor de zorg is in deze situatie niet belangrijk aan wie zij haar vraag over voeding bij kauw- en slikproblemen stelt. Laagdrempeliger dus. Ook bij het thema’s als Mobiliteit of probleemgedrag kunnen verschillende disciplines betrokken kunnen zijn. Het is mogelijk om vanuit de psychologie te zoeken naar een verklaring voor het probleemgedrag, maar we kunnen ook het gedrag beïnvloeden en verbeteringen realiseren vanuit onderwerpen als sensorische informatieverwerking of PDL-techniek. Onderwerpen waarbij zowel de fysiotherapeut als ergotherapeut betrokken kunnen zijn.

 

Ons doel is om samen met de betrokken samenwerkingspartners te zorgen dat de visie op de thema’s goed is ingericht in de organisatie. Dat betrokkenen meegenomen worden in dit proces en kennis is geborgd. De zorg is bij cliëntvragen dan minder afhankelijk van een behandelaar. Daarnaast krijgt onze betrokkenheid een ander niveau. Van expert en coach. Samen zorgen we voor verhoging van de kwaliteit van zorg. Leuk om dit met een aantal partners te ontwikkelen!

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief