Nieuws

14 april 2022

Speak up!

Groeien mag bij Novicare. Dat moedigen we alleen maar aan. Gisteren gingen onze verpleegkundig specialisten Chantal Dielis en Joyce Roijen MSc als onderdeel van de Leergang Strategie & Positionering in gesprek met ambtenaren van het Ministerie VWS en tweede kamerlid Wieke Paulusma over zinnige zorg, zeggenschap en de rol van de verpleegkundig specialist. Joyce Roijen: “Politiek Den Haag staat open voor de visie van zorgverleners. Juist voorbeelden vanuit de praktijk zijn van absolute meerwaarde om het gesprek aan te gaan en het verschil te kunnen maken.”

 

Zo pleitte Chantal voor de inzet van een geijkt COVID-sneltestapparaat in de langdurige zorg zoals degene die ze met onze samenwerkingspartner SWZzorg realiseerde en binnen 15 minuten een betrouwbare uitslag geeft. Dit levert kwetsbare cliënten een duidelijke verbetering in kwaliteit van leven op omdat zij niet in afzondering hoeven te wachten op de testuitslag. Joyce stond stil bij het onderwerp passende en persoonsgerichte zorg. Hoe draagt een VS in de rol van regiebehandelaar bij aan het creëren van passende en persoonsgerichte zorg? En welk effect heeft het centraal stellen van de zorgvraag, het samen beslissingen nemen en advanced care planning op de zorgzwaarte en zorgkosten?

 

Een succesvolle middag waarin Chantal en Joyce hebben ervaren dat de drempel om in gesprek te gaan met politiek Den Haag niet hoog hoeft te zijn. Joyce Roijen roept dan ook op: “De zorg veranderen is niet alleen een taak belegd bij politiek Den Haag maar een opdracht aan ons allemaal. We moeten met elkaar in gesprek blijven en ik heb ervaren dat die drempel niet hoog hoeft te zijn. Dus speak up!”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief