Nieuws

20 april 2023

Stabiliteit en continuïteit in de GZSP door meer samenwerking

Geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen (GZSP) maakt inzet van gespecialiseerde behandelaren mogelijk voor kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Dit gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Het is waardevol en belangrijk dat dit kan, want het helpt mensen om langer thuis te wonen. Maar de GZSP is ook kwetsbaar en de organisatie ervan blijft een lastig vraagstuk. Novicare wil bijdragen aan een betere inrichting van de GZSP, voor meer stabiliteit en continuïteit. Directeur Jet Wiechers heeft veel ervaring in innovatie- en adviesprojecten waarbij planning en inhoud samenkomen. We spraken Jet over haar visie op het herinrichten van de GZSP: “Ik denk dat de oplossing schuilt in nog meer samenwerking.”

Met welke uitdagingen heeft de GZSP te maken en waarom is dat een probleem?

“De doelgroep van de GZSP is relatief klein en de zorg die wordt verleend is specialistisch. Als er eenmaal een vraag is, wil je daar bovendien graag snel op ingaan om escalatie te voorkomen. Ook is voor een goede samenwerking belangrijk dat de betrokken huisartsenpraktijk, wijkteam en specialist elkaar kennen. Er wordt daarom nu meestal gekozen voor de oplossing van ‘landverdeling’, waarbij één specialist is gekoppeld aan één huisartsenpraktijk. Maar dit zorgt voor een kwetsbare realiteit. Er hoeft maar één iemand weg te vallen en het systeem werkt niet meer. Bovendien is de planning uitdagend. Soms is er een week geen vraag en soms zijn er ineens meerdere vragen tegelijk. Als je tijd vrijhoudt is dat duur, als je dat niet doet kan je soms niet direct de zorg verlenen die op dat moment nodig is. Dat levert frustratie op bij de behandelaar én de betrokken huisarts. Dat willen we natuurlijk voorkomen.”

 

Maar moet het hele GZSP-systeem dan niet gewoon op de schop?

“Nee, dat denk ik niet. Het is juist heel logisch dat de GZSP in de huidige vorm bestaat. De GZSP is ooit bedacht om juist de specifieke doelgroep die tussen wal en schip van de huisarts en WLZ-indicatie valt goede, specialistische zorg te bieden. De oplossing zit ‘m dan ook niet in het veranderen van de inhoud, maar in het aanpassen van de vorm. We moeten de GZSP zó inrichten dat deze als systeem minder kwetsbaar is en logischer werkt.”

 

 

 

“De oplossing schuilt in slim combineren en nog meer samenwerken.”
– Jet Wiechers, directeur Novicare

 

 

Hoe zie jij die betere inrichting van de GZSP voor je?

“Ik denk dat de oplossing zit in slim combineren en samenwerken. De GZSP is in essentie iets dat klein is en klein blijft. Wil je dat goed uitvoeren dan moet je de zorg bundelen. Huisartsen zijn niet alleen betrokken bij kwetsbare mensen die thuis wonen, maar ook steeds meer op – veelal kleinere – woonzorglocaties. Maar daar werken vaak weer andere gespecialiseerde behandelaren. Of iemand nu thuis woont of in zo’n woon-zorgvoorziening; voor de zorgvraag maakt dit niet uit. Ik zou het dus logischer vinden om een vast aantal behandelaren, liefst van verschillende organisaties, als één geheel te laten samenwerken met meerdere huisartsenpraktijken in één wijk. Je zorgt zo voor een betere continuïteit, want er is altijd iemand aanwezig die de zorgvraag kan oppakken. Als je daarnaast allemaal volgens dezelfde werkwijze werkt, kan je elkaar makkelijk vervangen als er een keer iemand afwezig is.”

 

Voorzie je nog hindernissen bij het volgens jouw visie inrichten van de GZSP?

“Willen we inderdaad op deze manier gaan werken, dan moeten we over organisatiegrenzen heen kijken. We zullen één team moeten vormen met verschillende organisaties en niet vanuit financiering moeten denken, maar juist vanuit de huisarts. Zij moeten op ons kunnen rekenen en wij moeten leveren waar de huisarts behoefte aan heeft, anders zal de nieuwe werkwijze niet slagen. Dat betekent ook meebehandelen en medicatie voorschrijven wanneer nodig. En aansluiten bij werkwijzen die huisartsen prettig vinden. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook: geen ellenlange brieven schrijven. Hoe moeilijk we dat ook allemaal vinden, haha.”

 

Maar is financiering dan echt geen probleem?

“Financiering is uiteraard wel belangrijk, want de huidige tarieven zijn niet passend. Maar ik denk dat dit redelijk makkelijk op te lossen is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is al bezig om de berekeningen aan te passen aan huidige lonen van behandelaren. Een grotere uitdaging is hoe je moet omgaan met het grotere aandeel indirecte tijd van dit type behandelaren, omdat ze relatief veel doen zónder dat de cliënt aanwezig is. Maar: dat vraagstuk hebben we al eerder opgelost. In de wijkverpleging, waar dit ook speelt, zijn de principes van verplaatste directe contacttijd en planning=realisatie toegepast. Dat moet je voor deze behandelaren ook gewoon doen. Ik geloof dat voor alle praktische bezwaren een oplossing bestaat. We moeten vooral niet vergeten dat de GZSP enorm goed past in de beweging van passende zorg waarmee we bezig zijn. En dus vooral doorzetten en ons niet laten belemmeren door ‘ouderwetse’ grenzen in financiering en organisaties.”

 

Wil je verder praten over het beter inrichten van de GZSP? Neem dan contact op met Jet Wiechers via info@novicare.nl.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief