Nieuws

04 augustus 2022

Steeds meer opleidingsplekken en nog betere begeleiding voor onze behandelaren in opleiding

Per 1 september starten acht AIOS’en (Artsen in opleiding tot specialist) ouderengeneeskunde met een opleidingsplek bij Novicare. Zij behandelen onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde cliënten van een eigen afdeling. Daarbij kan het gaan om psychogeriatrie (PG), somatiek of geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Daarnaast verzorgen wij in al onze regio’s zowel stages in de eerstelijn als bij (kleinschalige) verblijfslocaties waar de huisarts de algemeen medische zorg invult. Ook op het gebied van beleid is er genoeg te leren en ontwikkelen en zijn stages mogelijk bij bijzondere doelgroepen, zoals dak- en thuislozen en NAH.

 

Naast deze acht AIOS zijn er ook meerdere verpleegkundig specialisten en psychologen in opleiding bij ons aan de slag. Daar zijn we erg trots op. Wij investeren volop om hen een positief en inspirerend opleidingsklimaat te geven. Zo hebben we recent het opleidingsprogramma voor behandelaren in opleiding verbeterd en een begeleidingsprogramma ontwikkeld voor VS’en (verpleegkundig specialisten) die instromen vanuit een andere sector dan de ouderen- en gehandicaptenzorg. Beiden afgestemd op de behoeften van deze young professionals.

 

Het leermoment van de week

Een ontkiemend plantje groeit uit aarde in twee witte handenVanzelfsprekend zorgen we bij zowel de opleidingsplekken als bij (keuze)stages voor een goede begeleider vanuit Novicare en zijn er vaste begeleidingsmomenten. Ook is er voldoende ruimte om interne scholingen te volgen en aan te sluiten bij overlegmomenten zoals een topteamoverleg, FTO (farmacotherapeutisch overleg) of artsenoverleg. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer lesmomenten organiseren we in aanvulling hierop speciaal voor de basisartsen en SO’s, VS’en en psychologen in opleiding het ‘leermoment van de week’. Een wekelijks terugkerend moment waarop ze onze webinars volgen over onderwerpen die hen helpen in hun dagelijkse werk, of door hen ingebrachte casuïstiek bespreken met een psychiater of geriater. Voor de medisch behandelaren organiseren we daarnaast vier bijeenkomsten over medisch inhoudelijke onderwerpen.

 

Begeleiden van VS’en via de zij-instroom

Voor VS’en die instromen vanuit een andere sector hebben we een begeleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op de zaken die ze direct in hun dagelijkse werk nodig hebben. Het geeft hen in drie maanden tijd een stevige basis en zorgt dat ze snel, effectief en met zelfvertrouwen aan de slag kunnen in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Via bijeenkomsten en webinars komen standaardprocessen zoals MDO’s (multidisciplinair overleg) en medicatiereviews aan bod, en thema’s als advanced care planning, WZD (Wet zorg en dwang), onbegrepen gedrag, geriatrisch assessment en de samenwerking tussen VS’en en SO’s in het kader van taakherschikking. In oktober starten we met deze nieuwe begeleidingsmethode, die ook te gebruiken is voor basisartsen of behandelaren uit een ander werkveld.

 

We hebben er vertrouwen in dat we met het opleidings- en begeleidingsprogramma onze startende professionals een goede (medische) basis geven. Een leuk extraatje is dat ze elkaar dankzij het programma gemakkelijker vinden en met elkaar in contact blijven.

 

Meer weten over opleidingen en stages bij Novicare?

Je leest er meer over bij Stage of opleiding. Of neem direct contact met ons op, we verkennen graag met jou de mogelijkheden.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief