Nieuws

28 augustus 2020

Nieuw kader voor samenwerking SO en VS

Bij taakherschikking neemt de ene behandelaar structureel een deel van de taken over van een andere behandelaar. Novicare werkt in de ouderenzorg al jaren met taakherschikking van de SO (specialist ouderengeneeskunde) naar de VS (verpleegkundig specialist). Dat werkt goed, omdat de VS door zijn verpleegkundige achtergrond van toegevoegde waarde is in de relatie met zorgmedewerkers. Omdat het daarnaast zorgt voor meer ruimte bij de SO, kunnen we er ook méér cliënten door helpen. En dat is hard nodig, omdat het aantal gespecialiseerde behandelaren veel minder hard groeit dan het aantal ouderen. Het beroep verpleegkundig specialist heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Zo heeft de VS sinds september 2018 zelfstandige bevoegdheid in de wet BIG. Op basis daarvan hebben we bij Novicare het kader voor de samenwerking tussen VS en SO herzien. De VS krijgt zelf de verantwoordelijkheid over zijn cliënten, waarbij de SO altijd beschikbaar is voor consultatie of medebehandeling. Een belangrijke stap naar de toekomst!

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief